Urządzenia grzewcze i kominy – Źródło tlenku węgla

Tlenek węgla powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw (drewna, oleju opałowego, gazu ziemnego, gazu propan-butan, węgla i innych) w piecach węglowych, ogrzewaczach, kotłach grzewczych, kuchenkach gazowych, które jest spowodowane brakiem odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego do spalania. Wynika to z braku dopływu powietrza do urządzenia, w którym spalanie się odbywa. Aby wykluczyć taki niepożądany proces spalania niezbędna jest właściwie funkcjonująca wentylacja. W prawidłowo rozwiązanym układzie wentylacji muszą funkcjonować kanały nawiewne (czerpalne) i kanały wywiewne powietrza. W wielu budynkach lub domach jednorodzinnych nie są doprowadzone kanały nawiewne powietrza do lokalu, a także pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Funkcji tej nie spełniają szczelne i nie zaopatrzone w nawiewniki okna. Prawidłową wentylację zaburzają także pozaklejane kratki wentylacyjne w łazience lub kuchni, brak lub mała powierzchnia otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również zaniechanie regularnych czyszczeń oraz kontroli okresowej przewodów wentylacyjnych i kominowych.

W takim układzie instalacji wentylacyjnej następuje zakłócenie prawidłowego ciągu w przewodzie dymowym lub spalinowym, a także kanale wywiewnym instalacji wentylacyjnej. Skutkiem najczęściej jest powstawanie zjawiska odwrotnego obiegu wentylacji.  Brak wlotu powietrza, a jednocześnie pobieranie (zasysanie) powietrza do spalania i wyrzut grawitacyjny spalin lub dymu do kanału kominowego wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie. Powoduje to zasysanie powietrza z zewnątrz poprzez kanał wylotowy wentylacji wywiewnej. Taka sytuacja może powodować ponadto napływ do pomieszczenia toksycznego dymu lub spalin. Wiąże się to z lokalizacją kanałów wylotowych powietrza na ogół w pobliżu kanałów wylotowych dymu i spalin. W konsekwencji wykluczony z funkcjonowania zostaje kanał wentylacyjny wywiewny. Wadliwie działająca wentylacja lub brak wentylacji skutkuje w najlepszym wypadku zubożeniem stężenia tlenu w pomieszczeniu oraz nie odprowadzaniem zanieczyszczonego powietrza i szczątkowych toksycznych produktów spalania. Często jednak prowadzi to do ciężkich zatruć bądź śmierci.

Gdy proces spalania paliwa w urządzeniu grzewczym trwa w atmosferze ograniczonego dostępu powietrza (tlenu) dochodzi do niecałkowitego spalania. Produkty spalania niezupełnego (w tym tlenek węgla), szczególnie przy niewłaściwej wentylacji, przedostają się do przestrzeni pomieszczenia zamiast do przewodu kominowego. Niezależnymi od dopływu powietrza do pomieszczenia przyczynami spalania niezupełnego mogą być: zanieczyszczenie, zużycie lub zła regulacja palnika gazowego, przedwczesne zamknięcie paleniska pieca lub „kuchni węglowej”, niedrożny i nieszczelny przewód kominowy, uszkodzone połączenie między kominem, a piecem (nieszczelny czopuch).

Do emisji tlenku węgla często dochodzi w nowo oddawanych do użytkowania lub wyremontowanych lokalach mieszkalnych wyposażanych w nowe piece węglowe, w tym popularne obecnie piece niskotemperaturowe z wentylatorem nadmuchowym bądź wyposażanych w kotły gazowe nie mające zamkniętej komory spalania.  Wiąże się to najczęściej z wymianą w pomieszczeniach okien i drzwi na dobrze uszczelnione oraz  nie  dostosowaniem wentylacji grawitacyjnej. Mieszkanie doskonale szczelne nie posiada odpowiedniej wentylacji w trakcie spalania. Należy pamiętać, że może to doprowadzić do zdarzeń tragicznych.