Jak bronić się przed tlenkiem węgla?

Użytkownik urządzenia grzewczego w celu uniknięcia wydzielania się tlenku węgla podczas spalania paliwa oraz uniknięcia emisji tlenku węgla do mieszkania powinien:

  1. Dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich c z y s z c z e n i a.
  2. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych wywiewnych i otworów nawiewnych.
  3. Przy instalacji i montażu urządzeń oraz systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanych osób. Podłączeń urządzeń do przewodu kominowego wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. mistrz kominiarski), która powinna potwierdzić prawidłowość podłączenia i właściwe funkcjonowanie wentylacji w pomieszczeniu, w którym urządzenie zainstalowano.
  4. Urządzenia, w których odbywa się proces spalania użytkować tylko wtedy gdy została potwierdzona odbiorowa i okresowa sprawność techniczna.
  5. Nie bagatelizować objawów duszności, bólu i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszonej czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast zaalarmować wszystkich domowników, otworzyć okna i udać się na zewnątrz budynku oraz wezwać pomoc na telefon alarmowy nr 998   lub 112
  6. Stosować ogólnodostępne w sprzedaży czujniki tlenku węgla ale tylko spełniające wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05 „Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych - Część 1: Metody badań i wymagania”. Dodatkowym atutem takiego czujnika będzie wydana pozytywna opinia techniczna Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu badawczego (CNBOP – PIB) lub dopuszczenie wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP – PIB. Uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa możliwe jest przy kompleksowym zastosowaniu autonomicznych czujników czadu, dymu (w tym jonizacyjnych i optycznych) oraz gazu (GZ50 lub PB).