Pożar komina – przyczyny i następstwa

Długotrwałe użytkowanie przewodów kominowych (w tym spalinowych i wentylacyjnych) bez przeprowadzania terminowych czyszczeń oraz przeglądów okresowych może doprowadzić do nagromadzenia się sadzy oraz innych zanieczyszczeń na ściankach kominów. Podczas intensywniejszego palenia, szczególnie w okresie silnych mrozów, może dojść do zapalenia sadzy w przewodzie kominowym. Jest to bardzo groźne i niebezpieczne zjawisko dla użytkowników lokalu i budynku. Podczas pożaru dochodzi do bardzo intensywnego spalania nagromadzonej sadzy na całej długości komina, wytworzenia temperatury spalania rzędu 1000 – 1200 ºC oraz często dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz przewodu kominowego. Wskutek tego pojawiają się pęknięcia i destrukcja elementów komina (cegieł, prefabrykatów, wkładów ceramicznych). Prowadzi to do rozszczelnienia komina oraz zagrożenia emisją dymu i tlenku węgla w przyległych pomieszczeniach i często zapalenia konstrukcji stropu, dachu czy palnych ścianek konstrukcyjnych.