W dniu 8 kwietnia 2018 r. na terenie OSP w Piecniku odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, które przeprowadzone zostało przez instruktorów grupy cfbt.pl (Compartment Fire Behaviour Training). Wspomnieć należy, że grupę instruktorów cfbt.pl tworzą zrzeszeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy prowadzą szkolenia doskonalące z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych, zgodnie z programem szkolenia doskonalącego. 

W dniu 24 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu rozpoczęła szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do udziału w szkoleniu zgłoszono 38 strażaków z terenu powiatu wałeckiego.

03.04.2018 r. o godz. 23.59 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o palących się wolnostojących pojemnikach na śmieci ustawionych przy ścianie budynku wielorodzinnego na ul. 3 Maja.

03.04. 2018 r. o godz. 08:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o pożarze chlewni w Glinkach.