30 marca 2017 r. o godz. 18.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjęło zgłoszenie o pożarze w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Z informacji uzyskanej od osoby zgłaszającej wynikało, że w obiekcie odbywają się zajęcia kilku zorganizowanych grup dzieci i osób dorosłych, również na sali widowiskowej, w której powstał pożar. Dyżurny stanowiska natychmiast do pożaru zadysponował zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Wałcz oraz Wojskową Straż Pożarną. Po dojechaniu na miejsce pożaru strażacy jednocześnie przystąpili do ewakuacji przebywających jeszcze w obiekcie kilku osób, przeszukiwaniu pomieszczeń lokalizacji i gaszeniu pożaru. W trakcie prowadzonej akcji Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) uzyskał informację, że w sali widowiskowej, w której powstał pożar prawdopodobnie pozostała  jedna osoba. Ratownicy z linią gaśniczą, zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych przeszukiwali zadymioną salę widowiskową. Podczas dokładnego przeszukiwania po kilku minutach miedzy rzędami siedzeń została odnaleziona  nieprzytomna osoba, którą ewakuowano i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego.  Po zakończeniu działań gaśniczych obiekt został przekazany zarządcy.

Według takiego scenariusza zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze w Wałeckim Centrum Kultury.

Celem ćwiczeń było:

 • sprawdzenie gotowości bojowej JRG i WSP,
 • sprawdzenie procedur ewakuacyjnych,
 • zapoznanie się strażaków z obiektem, jego strukturą oraz zagrożeniami związanymi ze specyfiką obiektu podczas działań podejmowanych w czasie wystąpienia rzeczywistych zagrożeń,
 • doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań gaśniczych, podczas pożarów w obiektach użyteczności publicznej,
 • doskonalenie zasad prowadzenia łączności radiowej na terenie działań ratowniczych,
 • utrwalanie umiejętności obsługi i pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych,
 • utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu użytego podczas wykonania założonego ćwiczenia ratowniczo - gaśniczego.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez KP PSP w Wałczu przy współudziale dyrektor WCK w Wałczu. Podsumowanie realizowanych założeń dokonał zespół rozjemców oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałczu.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Opracowanie: kpt. Mirosław Gruchot, KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: bryg. Mirosław Kosikowski, KP PSP w Wałczu