18 maja 2017 r. podczas uroczystej zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu wałeckiego wręczył podległym strażakom decyzje personalne o mianowaniu z dniem 1 czerwca 2017 r. na wyższe stanowiska służbowe.

 

Awanse otrzymali:

na stanowisko starszego dyżurnego stanowiska kierowania:

  • mł. asp. Przemysław Szcześniak,

 

na stanowisko starszego ratownika:

  • mł. ogn. Sebastian Kolenda,
  • st. sekc. Bartosz Rosiński,

 

na stanowisko starszego ratownika-kierowcę:

  • mł. ogn. Tomasz Szymański,

 

na stanowisko ratownika:

  • sekc. Michał Chojnacki,
  • sekc. Łukasz Gąsiorowski,
  • sekc. Tomasz Szewczyk,
  • sekc. Maciej Malec.

 

  • 1
  • 2

 

Opracowanie: kpt. Mirosław Gruchot,  KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wałczu