1 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyło  się  robocze  spotkanie  Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z Panem Ryszardem Standio Dyrektorem Regionalnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz nadleśniczymi Nadleśnictw Wałcz, Mirosławiec, Człopa, Tuczno i Płytnica dotyczące  lokalizacji  w siedzibie KP PSP Wałcz  zintegrowanego systemu obserwacji terenów leśnych. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia określającego zadania stron oraz wyznaczającego termin uruchomienia systemu.

Podstawową zasadą działania tworzonego systemu obserwacji terenów leśnych będzie szybkie wykrycie pożaru na monitorowanym terenie i natychmiastowe uruchomienie sił ratowniczych oraz podjęcie skutecznych działań gaśniczych.

  • 1
  • 2