W okresie od września 2017 r. do końca stycznia 2018 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu brali udział w gaszeniu 28 pożarów przewodów kominowych.  W większości w budynkach mieszkalnych.

 

Długotrwałe użytkowanie przewodów kominowych (w tym spalinowych i wentylacyjnych) bez przeprowadzania terminowych czyszczeń oraz przeglądów okresowych może doprowadzić do nagromadzenia się sadzy oraz innych zanieczyszczeń na ściankach kominów. Podczas intensywniejszego palenia, szczególnie w okresie silnych mrozów, może dojść do zapalenia sadzy. Jest to bardzo groźne i niebezpieczne zjawisko dla użytkowników lokalu i budynku. Podczas pożaru dochodzi do bardzo intensywnego spalania nagromadzonej sadzy na całej długości komina, wytworzenia temperatury spalania rzędu 1000 – 1200 ºC oraz często dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz przewodu kominowego. Wskutek tego pojawiają się pęknięcia i destrukcja elementów komina (cegieł, prefabrykatów, wkładów ceramicznych). Prowadzi to do rozszczelnienia komina oraz zagrożenia emisją dymu i tlenku węgla w przyległych pomieszczeniach i często zapalenia konstrukcji stropu i dachu.

Takich niebezpiecznych zdarzeń można stosunkowo łatwo uniknąć. Kominy pieców opalanych paliwem stałym powinny być czyszczone przynajmniej raz na trzy miesiące. Użytkownicy, którzy ogrzewają swoje lokale paliwem płynnym lub gazowym, powinni wzywać kominiarzy raz na pół roku. Gdy jednak już dojdzie do zapalenia się sadzy w kominie, należy jak najszybciej wezwać straż pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy też zagasić ogień w piecu lub kominku i zamknąć dopływ powietrza do komina. Nie można wlewać do komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem.

  • 1
  • 2
  • 3

Opracowanie: asp. Marcin Kulczyk KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wałczu