23 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy za rok 2017. W naradzie uczestniczyli zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, komendant powiatowy policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki , przedstawiciele władz samorządowych, p.o. dowódcy 104 BL  BWD WKP-W w Wałczu mjr Sławomir Jurczyk, p.o. komendanta wojskowej straży pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu sierż. Piotr Kowal, przedstawiciele władz związku ochotniczych straży pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni wałeckiej komendy.

 

W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które realizowane były w roku 2017 w tym między innymi statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno–egzekucyjnych. Przedstawił także proces i efekty  doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej KP PSP w Wałczu, a także informację dotyczącą udzielonego w dotacji wsparcia finansowego dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego i dotacji MSWIA dla jednostek z KSRG i spoza KSRG. Scharakteryzował również specyficzne zdarzenia z terenu powiatu wałeckiego i zaprezentował  potrzeby w zakresie zakupu umundurowania oraz potrzeby sprzętowe komendy.

W trakcie narady wyróżnieni zostali strażacy KP PSP w Wałczu. Starosta wałecki wyróżnił: mł. kpt. Patryka Gąsior, mł. ogn. Konrada Szczechowskiego, mł. ogn. Marka Rajewskiego; burmistrz miasta Wałcza wyróżniła asp. sztab. Rafała Hnat, mł. ogn. Jacka Makohon, sekc. Roberta Nowickiego; wójt gminy Wałcz wyróżnił: st. ogn. Lecha Marchewkę, ogn. Radosława Pietrzyka, sekc. Michała Chojnackiego.

Następnie głos zabrał zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, który przedstawił potencjał ratowniczy województwa zachodniopomorskiego, statystykę zdarzeń, informacje dotyczące prewencji społecznej oraz najważniejsze założenia i przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2018. Skierował również słowa podziękowania do władz samorządowych, służb współdziałających, a  także strażaków PSP i OSP.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał starosta wałecki i wójt gminy wałcz.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Opracowanie: mgr Magdalena Huzar

Zdjęcia: Zbiór KP PSP w Wałczu