W dniu 8 kwietnia 2018 r. na terenie OSP w Piecniku odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, które przeprowadzone zostało przez instruktorów grupy cfbt.pl (Compartment Fire Behaviour Training). Wspomnieć należy, że grupę instruktorów cfbt.pl tworzą zrzeszeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy prowadzą szkolenia z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych. Warsztaty prowadzone są zgodnie z programem szkolenia doskonalącego zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Naczelnik OSP w Piecniku dh Maciej Koźlarek, dzięki któremu szkolenie miało charakter pilotażowy wśród Ochotników Straży Pożarnej z terenu powiatu wałeckiego. W niniejszym przedsięwzięciu udział brali również druhowie z OSP Mirosławiec i OSP Broniowo oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wałczu mł. kpt. Grzegorz Kasperowicz. 

Szkolenie miało charakter warsztatów i podzielony był na trzy bloki tematyczne. Instruktor CFBT st. kpt. Cezary Jesionek (JRG Łobez) w pierwszym etapie wprowadził w tematykę gaszenia pożarów wewnętrznych rozpoczynając od przypomnienia oraz omówienia procesu spalania, jak również mechanizmów umożliwiających jego przerywanie. Teoretycznie omówił sposoby rozprzestrzeniania się pożaru oraz jakie symptomy wskazują na możliwość wystąpienia rozgorzenia pożaru czy wstecznego ciągu płomieni a także zapalenie gazów pożarowych w strefie podsufitowej. Następnie dzięki przygotowanym „domkom pokazowym” instruktorzy st. kpt. Cezary Jesionek, sekc. Mariusz Kwiecień (JRG Goleniów) oraz st. kpt. Marek Michalak (KP PSP Goleniów) pokazali omówione wcześniej zjawiska w tzw. małej skali, dzięki czemu uczestnicy kursu mogli przekonać się jak gwałtownie przebiegają a zarazem jak niebezpieczne jest ich wystąpienie. Ostatnim blokiem tematycznym była część praktyczna podczas której druhowie mieli możliwość poznać i przećwiczyć metody podawania prądów gaśniczych w obronie i natarciu w sposób umożliwiający uzyskanie największej ich skuteczności w warunkach pożarowych.

  • _MG_3656
  • _MG_3775
  • _MG_3876

 

Opracował: mł. kpt. Grzegorz Kasperowicz

Fot. Zachodniopomorskie CFBT Mariusz Kwiecień