14 stycznia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. Nowo pozyskany pojazd pozwoli na poprawę wyposażenia wyeksploatowanej bazy pojazdów ratowniczych wykorzystywanych przez wałeckich strażaków w czasie zdarzeń interwencyjnych. 
Koszt samochodu to kwota 1 154 tyś złotych. Środki finansowe na zakup pojazdu pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz dofinansowania w kwocie 54 tyś zł z gmin miejskiej i wiejskiej Wałcz oraz Mirosławiec. Nowy nabytek zastąpi ponad 15 letni wysłużony już samochód ratowniczy.

 

   Wielkie podziękowania ze strony wałeckich strażaków należą się Panu Markowi Suboczowi Wicewojewodzie Zachodniopomorskiemu za aktywne włączenie się w działania zmierzające do pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Wałczu. Wyrazy podziękowania skierować należy również dla władz samorządowych miasta Wałcza i Mirosławca oraz gminy Wałcz za zrozumienie potrzeb w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego własnych gmin oraz powiatu wałeckiego.

 

  • IMG_8964
  • IMG_9005
  • IMG_9012