28  lutego miał miejsce pierwszy w tym roku pożar związany z wypalaniem traw i nieużytków rolnych.

Pomimo okresu zimowego, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, w wielu rejonach kraju wzrastają statystki takich pożarów, także na terenie naszego powiatu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wypalanie roślinności jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne. Szacuje się, że prędkość rozprzestrzeniania się tego typu pożarów to 20 km/h, gdzie przeciętna osoba biegnąc w terenie może uzyskać prędkość ok 12 km/h. Wypalanie traw jest również dużym zagrożeniem dla lasów. Niejednokrotnie zdarza się, że pożar nieużytków przenosi się na obszary leśne. Pamiętać należy, że strażacy zaangażowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni, gdzie zostanie bezpośrednio zagrożone życie ludzkie. Ze statystyk wynika, że w 2018 r. na terenie powiatu wałeckiego wyjeżdżano aż 32 razy do pożarów traw. Wydaje się nie dużo, jednakże w skali roku na terenie Polski wypalanie traw i nieużytków to ok. 30 % wszystkich pożarów. Należy zaznaczyć, że na skutek pożarów traw giną ludzie, gdzie w ostatnich latach najbardziej tragiczny był rok 2011, w którym to życie straciło aż 16 osób. Pamiętajmy, niekontrolowane rozprzestrzenianie się pożaru jest także zagrożeniem dla mienia osób trzecich. Pomimo wielu działań profilaktycznych, gdzie strażacy wychodzą naprzeciw niniejszemu problemowi do społeczeństwa, wiele osób nadal nie jest świadoma konsekwencji jakie na siebie sprowadza. Kierując się stereotypem osoby dokonujące wypalania traw i innych pozostałości roślinnych działają jedynie na szkodę z punktu widzenia ekologicznego i jak wcześniej wspomniano stwarzają zagrożenie. Zgodnie z art. 82 §4 kodeksu wykroczeń każdy kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.  Z kolei, zachowanie polegające na wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów, stanowi wykroczenie określone w art.131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody zagrożone karą aresztu albo grzywny. Za wykroczenia tego typu grożą również surowe sankcje: art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) w myśl art. 24 § 1 mandat może wynosić od 20 do 5000 złotych.

Pamiętajmy zgodnie z aktualnymi przepisami wypalanie traw jest zabronione!!!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

Sporządził:

kpt. Grzegorz Kasperowicz

dokumentacja fotograficzna:

KP PSP Wałcz