W dniu 10 lipca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie odbyło się uroczyste przekazanie trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek PSP z województwa zachodniopomorskiego.

W uroczystości przekazania pojazdów udział wzięli m.in. posłowie na sejm RP, Pan Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Staśkiewicz oraz Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Pan Henryk Zajko. Samochody których odbiór faktyczny nastąpił 28 czerwca 2019 r. trafiły do Komend w Wałczu, Drawsku Pomorskim i Goleniowie. Pojazdy są wyposażone w zbiorniki wody o pojemności 5 000 dm3, autopompę, linię szybkiego natarcia długości 60 m, działko wodno-pianowe, aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu, zapasowe butle kompozytowe, niezbędną armaturę i osprzęt pożarniczy oraz zestaw hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego. Pojazdy o wartości jednostkowej 1 185 720 zł zakupiono w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ma wartość 200 mln zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2017 – 2022. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Goleniowie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4