W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:07 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o wycieku gazu na ul. 1-go Maja.

Po przybyciu zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia ustalono, że podczas dokonywania odwiertu pod drogą osiedlową doszło do uszkodzenia rury gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy 125 mm. Na podstawie pomiarów stężenia gazu w powietrzu kierujący działaniami określił strefę zagrożenia oraz podjął decyzję o ewakuowaniu ponad 20 osób z budynków mieszkalnych  zlokalizowanych najbliżej uszkodzonego gazociągu. Ruch pieszych oraz pojazdów w zagrożonej strefie został wstrzymany. Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie w energię elektryczną na całej ulicy. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz nawodnioną linię gaśniczą cały czas zabezpieczali pracę przybyłych na miejsce pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej  trwały 2 godz. 30 min.

W akcji udział brały:

  • 3 zastępy JRG Wałcz 8 strażaków,
  • 1 zastęp WOP Wałcz – 3 strażaków,
  • Policja,
  • Pogotowie Gazowe,
  • Pogotowie Energetyczne.

Opracowanie: st. kpt. Mirosław Gruchot KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wałczu

  • 1
  • 2