W dniach 27-29.09.2019 na poligonie wojskowym w Torgelow w Niemczech odbyły się międzynarodowe ćwiczenia JAGERBRUCK 2019, w których uczestniczyło 72 strażaków PSP z województwa Zachodniopomorskiego oraz ponad 300 strażaków, ratowników, lekarzy i innych służb z Niemiec.

Z Wałcza oddelegowanych na ćwiczenia zostało sześciu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP oraz jeden pojazd gaśniczy.
Tematem ćwiczeń były działania ratowniczo-gaśnicze w przypadku powstania wielkopowierzchniowego pożaru lasu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Natomiast celem głównym manewrów było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do podjęcia działań w ramach współpracy transgranicznej oraz współpracy z modułami pomp wysokiej wydajności Federalnej Służby THW, podczas działań ratowniczo-gaśniczych.