13 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 29 kandydatów na strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałeckiego.

 

Szkolenie realizowane było w oparciu o systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w listopadzie 2015 roku  oraz na podstawie rozkazu organizacyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu. Kadra szkoleniowa wykładowców i instruktorów  została wyłoniona spośród oficerów i aspirantów naszej komendy. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie przeprowadzone zostało w wymiarze 126 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

  • 59 godzin zajęć teoretycznych (w formie e – learningowej) zakończonych egzaminem,
  • 67 godzin zajęć praktycznych zakończonych egzaminem.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania sprzętu pożarniczego, zasadami bhp oraz praktycznymi zmaganiami ratowniczymi. Kursanci uczestniczyli również w zajęciach, które odbyły się w komorze dymowej. Przed przejściem komory dymowej przyszli strażacy realizowali próbę wydolności organizmu. Zdobyte uprawnienia pozwalają młodym strażakom na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zaświadczenia dotyczące ukończenia szkolenia wręczał 22 absolwentom szkolenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek.

 

  • SzkolenieOSP2
  • SzkolenieOSP3
  • SzkolenieOSP4
  • SzkolenieOSP5
  • SzkolenieOSP6
 

 

Opracowanie: st. kpt. Mirosław Gruchot  KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum  KP PSP w Wałczu