W ramach współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu z 1 Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu oraz Wojskową Strażą Pożarną w Wałczu – 18 listopada 2019 roku przeprowadzono wspólne ćwiczenia na terenie bazy w Wałczu.

 

Pierwsze działania zostały podjęte przez strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wyznaczyli bezpieczną strefę oraz podali środki gaśnicze na palący się magazyn. Ze względu na rozwijający się pożar do działań zostały zadysponowane kolejne zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałczu.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy podczas pożarów na terenach wojskowych oraz sprawdzenie przygotowania sił i środków do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Po ćwiczeniach strażacy z Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktaż dla żołnierzy i pracowników cywilnych użycia gaśnic proszkowych wykorzystując trenażer ogniowy.

 

 

  • foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto4
 

 

Opracowanie: st. kpt. Mirosław Gruchot KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: Hanna Śmist