14 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy za rok 2019.

W naradzie uczestniczyli: Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Policji w Wałczu podinsp. Dorota Sadowska, władze samorządowe w osobach: Maciej Żebrowski – Burmistrz Miasta Wałcz, Jerzy Bekker – Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca, Paweł Kosmalski – Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Janusz Bartczak – Zastępca Burmistrza Tuczna, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile reprezentował Michał Nowak. W naradzie uczestniczyli również Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica Paweł Kałużyński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuczno Ireneusz Herman, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mirosławiec Leszek Kamiński, Inżynier nadzoru Nadleśnictwa Wałcz Adam Kolorz, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu Pani Anna Krysztofiak, Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wałczu Jacek Miechówka, sierż. Łukasz Mroczkowski w zastępstwie Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu, przedstawiciele władz związku ochotniczych straży pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni wałeckiej komendy.

W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które realizowane były w roku 2019, w tym między innymi statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno–egzekucyjnych. Przedstawił także informację dotyczącą udzielonego z budżetu państwa wsparcia finansowego dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu wałeckiego zarówno włączonych do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego jak i jednostek spoza systemu.

W trakcie narady wyróżnieni zostali strażacy KP PSP w Wałczu. Starosta Wałecki wyróżnił: Justynę Bentkowską pracownika korpusu służby cywilnej, mł. asp. Sławomira Drewek i st. ogn. Radosława Gąsiorowskiego; Burmistrz Miasta Wałcza wyróżnił: st. ogn. Marcina Praźmo, st. ogn. Piotra Preslera, st. ogn. Dariusza Świercz; Wójt Gminy Wałcz wyróżnił: st. kpt. Mirosława Gruchot, mł. kpt. Marcina Kulczyka, mł. asp. Kamila Kowalskiego: Burmistrz Miasta i Gminy Człopa wyróżnił st. ogn. Jacka Skotnickiego.

W trakcie narady głos zabrał Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, który w pierwszej kolejności odczytał list Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Subocza skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wałeckiej komendy, w którym wicewojewoda dziękuje strażakom za niesioną pomoc mieszkańcom powiatu wałeckiego. Następnie przedstawił wszystkie działania realizowane w zakresie finansowania zakupów sprzętowych z przeznaczeniem dla komend powiatowych PSP, w tym dla komendy PSP w Wałczu oraz jednostek OSP oraz przedstawił potencjał ratowniczy województwa zachodniopomorskiego, statystykę zdarzeń, informacje dotyczące prewencji społecznej a także najważniejsze założenia i przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020. Skierował również słowa podziękowania do władz samorządowych, służb współdziałających i strażaków PSP i OSP.

W następnej kolejności głos zabrał Starosta Wałecki, który w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom państwowej straży pożarnej i druhom ochotnikom za ofiarną służbę oraz zadeklarował pomoc finansową z budżetu starostwa na poprawę funkcjonowania systemu łączności radiowej. Podziękowania za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców oraz życzenia na kolejny rok złożył również Burmistrz Wałcza.

Po zakończeniu oficjalnej części narady Komendant Powiatowy PSP w Wałczu zaprosił wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.

 

 

  • IMG_1560
  • IMG_1574
  • IMG_1587
  • IMG_1595
  • IMG_1598

Opracowanie: kpt. Mirosław Gruchot KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: st. sekc. Robert Nowicki KP PSP w Wałczu