31 lipca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu odbyła się uroczystość, w trakcie której na zaopatrzenie emerytalne odszedł st. ogn. Dariusz Świercz. Starszy Operator Sprzętu pełniący przez 24 lat służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wałczu.

W uroczystości ze względu na ograniczenia związane z pandemią wzięli udział tylko pracownicy i funkcjonariusze z KP PSP w Wałczu pełniący w tym dniu służbę oraz najbliższa rodzina st. ogn. Świercza.

Zastępca Komendanta Powiatowego odczytał rozkaz personalny zwalniający strażaka ze służby, natomiast Komendant Powiatowy odczytał przebieg kariery strażaka odchodzącego na emeryturę. Po tej części uroczystości Komendanci i koledzy z jednostki ratowniczo-gaśniczej wręczyli okolicznościowe pamiątki oraz prezenty, a na koniec głos zabrał sam zainteresowany, który serdecznie podziękował wszystkim za spędzone lata w służbie.

St. ogn. Dariusz Świercz służbę w Straży Pożarnej rozpoczął 01 grudnia 1995 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Rejonowej PSP w Wałczu, a od 1999 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu.

W czasie służby odbył wiele szkoleń i kursów specjalistycznych. Przez wszystkie lata służby był strażakiem zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym. Posiadał dużą wiedzę techniczną, którą profesjonalnie wykorzystywał w użytkowaniu powierzonego sprzętu silnikowego i ratowniczego. Swoim postępowaniem dawał poczucie bezpieczeństwa pozostałym ratownikom uczestniczącym w działaniach. Był strażakiem opanowanym, nie poddajacym się emocjom w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych, stanowiąc wzór do naśladowania dla młodszych i mniej doświadczonych stażaków. Duże doświadczenie zawodowe, nienaganna postawa, specjalistyczna wiedza oraz sumienność w realizowaniu obowiązków służbowych wzbudzały szacunek kolegów i przełożonych.

Dariusz Świercz w okresie służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. „Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Ostatnią służbę w JRG st. ogn. D. Świercz pełnił 25 lipca 2020 roku. Podczas służby, która przebiegła nadzwyczaj spokojnie koledzy ze zmiany III jednostki ratowniczo-gaśniczej zorganizowali ćwiczenia, w trakcie których zrobili przyszłemu emerytowi kilka psikusów, m.in. przymusową kąpiel w basenie zimnej wody. Tradycją stało się pożegnanie strażaka głośnym sygnałem strażackich syren pojazdów pożarniczych wystawionych przed budynek komendy powiatowej.

 

  • IMG_1677
  • IMG_1708
  • IMG_1723
  • IMG_1736
  • IMG_1739
  • IMG_1747
  • IMG_1759
 

Opracowanie: st. sekc. Robert Nowicki KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: st. sekc. Robert Nowicki KP PSP w Wałczu