Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk, powołał z dniem 28 października 2020 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Dariusza Lubianiec oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. kpt. mgr Marcina Kulczyka.

 Mł. bryg. mgr inż. Dariusz Lubianiec związany jest z Komendą Powiatową PSP w Wałczu od 1994 r. Podczas swojej długoletniej służby zajmował szereg stanowisk związanych z działaniami ratowniczymi, sprawami operacyjnymi, w tym naczelnika wydziału operacyjno - szkoleniowego, aż do Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu w 2009 r., które piastował do dnia powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu. Ukończył następujące kursy oraz szkoły:

 • Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Słupsku – kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP,
 • Szkoła Podoficerka PSP w Bydgoszczy – kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP,
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – (technik pożarnictwa) zaoczne studium,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – (inżynier pożarnictwa – studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – (magister pożarnictwa) – studia niestacjonarne II stopnia.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 Mł. kpt. mgr Marcin Kulczyk służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu pełni od 2006 r. W okresie tym zajmował stanowiska związane z działaniami ratowniczymi, sprawami administracyjnymi aż do starszego specjalisty do spraw kontrolno – rozpoznawczych, które piastował do dnia powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta PSP w Wałczu. Ukończył następujące kursy oraz szkoły:

 • Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej – studia licencjackie,
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – studia magisterskie,
 • Prywatny Zespół Szkół Ratownictwo Medyczne – studium,
 • Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie – kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP,
 • Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie – kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP,
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu (technik pożarnictwa) – zaoczne studium,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF),
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zapobiegania pożarom i awariom (ZPA),
 • Obecnie II rok studiów niestacjonarnych I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.
 • 4977314a-166e-44fd-91dd-eb9d7aa66385
 • 70d7bcd8-e166-4a34-979e-ac423300c49f
 • b99771bc-4d72-4747-99d2-2b7aa6b22f2b