KP PSP w Wałczu - Aktualności

W dniu 8 kwietnia 2018 r. na terenie OSP w Piecniku odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, które przeprowadzone zostało przez instruktorów grupy cfbt.pl (Compartment Fire Behaviour Training). Wspomnieć należy, że grupę instruktorów cfbt.pl tworzą zrzeszeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy prowadzą szkolenia z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych. Warsztaty prowadzone są zgodnie z programem szkolenia doskonalącego zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

W dniu 24 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu rozpoczęła szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do udziału w szkoleniu zgłoszono 38 strażaków z terenu powiatu wałeckiego.

03.04.2018 r. o godz. 23.59 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o palących się wolnostojących pojemnikach na śmieci ustawionych przy ścianie budynku wielorodzinnego na ul. 3 Maja.

03.04. 2018 r. o godz. 08:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o pożarze chlewni w Glinkach.