20 grudnia 2018 r  strażacy powiatu wałeckiego uczestniczyli w usuwaniu skutków   dwóch zdarzeń drogowych, które powstały w wyniku trudnych warunków atmosferycznych i drogowych. Opady śniegu i gęsta mgła.