18 maja 2017 r. podczas uroczystej zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu wałeckiego wręczył podległym strażakom decyzje personalne o mianowaniu z dniem 1 czerwca 2017 r. na wyższe stanowiska służbowe.

12 maja  2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. W zbiórce uczestniczyli: wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz,  burmistrzowie/wójt i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, kierownicy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Wałcz, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i nadleśniczowie z terenu powiatu wałeckiego, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wałczu prałat dr Antoni Badura, członkowie koła terenowego emerytów i rencistów pożarnictwa w Wałczu, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz główni adresaci strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Wałczu wraz z rodzinami. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zachodniopomorskiemu komendantowi wojewódzkiego PSP  st. bryg. mgr inż. Jackowi Staśkiewiczowi przez dowódcę uroczystości kpt. Mirosława Gruchota.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu  dni 2 maja 2017r. oraz 16 czerwca 2017r. zostały ustalonymi dniami wolnym od służby i pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania ich w dni 13 maja 2017r. i 24 czerwca 2017r.  

3 maja 2017 r. z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja,jak co roku na placu przed Starostwem Powiatowym w Wałczu odbyła się plenerowa impreza z udziałem wielu organizacji samorządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców ziemi wałeckiej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Program imprezy przewidywał wiele atrakcji dla uczestników „majówki”.