Link do opisu kampanii KG PSP

 

w sprawie wzrostu uposażenia funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzenia pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji