Przejście na zaopatrzenie emerytalne

 Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

 

W dniu 30 czerwca 2009 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wałczu na uroczystej zbiórce z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu asp. sztab. Jerzego Pomorskiego. W uroczystości uczestniczył Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Roman Budynek, władze samorządowe z terenu powiatu Wałeckiego na czele ze Starostą Wałeckim Panem dr Bogdanem Wankiewiczem. Uroczystość zaszczycili również Prokurator Okręgowy Prokuratury Rejonowej w Wałczu mgr Tadeusz Mikucki, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. mgr Jerzy Uchroński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh mgr Jerzy Diwyk.

Komendant Powiatowy w swym wystąpieniu przedstawił sylwetkę asp. sztab. Jerzego Pomorskiego przechodzącego w stan spoczynku po 32 letniej służbie i wyraził uznanie za wieloletnią wzorową służbę.

Rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Henryka Cegiełki odczytał i wręczył obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP  bryg. Roman Budynek.

Obecni na spotkaniu goście oraz przedstawiciele strażaków Komendy Powiatowej złożyli zasłużonemu koledze okolicznościowe życzenia oraz wręczyli upominki.

Na zakończenie spotkania wykonano okolicznościową fotografię, wszystkich uczestników uroczystości.

TD/TD

  • 131
  • 132
  • 133

„Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Wałeckiego”

 W dniu 20 czerwca 2009r. na stadionie miejskim w Wałczu rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP z ternu powiatu Wałeckiego. Zawody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Wałczu przy udziale Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wałczu. W zawodach wystartowało 19 drużyn reprezentujących 10 jednostki OSP w trzech kategoriach. Drużyny wyłonione zostały w drodze eliminacji gminnych podczas przeprowadzonych wcześniej zawodów. Sportowe zmagania zawodników w ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami obserwowane były przez licznie zgromadzoną publiczność. Największym aplauzem widzów cieszył się występ „narybku strażackiego” z Jednostki OSP w Marcinkowicach. Dla najlepszych drużyn poza pucharami i dyplomami ufundowane były nagrody rzeczowe w postaci sprzętu pożarniczego dla jednostek i umundurowania dla strażaków. Zwycięskie drużyny miały do wyboru ubrania koszarowe, mundury wyjściowe oraz ubrania ochronne do działań z owadami. Triumfatorem w grupie „A” mężczyzn została drużyna OSP Golce, w grupie „C” kobiet OSP Rudki a w grupie MDP chłopców OSP Golce. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh. mgr Stanisław Kopeć, Prezes ZP ZOSP RP w Wałczu dh. mgr Jerzy Diwyk oraz wójt gminy Wałcz dh. inż. Piotr Świderski.

 

 TD/TD

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://strazwalcz.pl/images/aktualnosci/powiatowa-impreza-sportowa

W dniach od 16 do 19 czerwca 2009r w Kielcach odbywała się Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej „EDURA 2009”. W dniu 17 czerwca 2009 roku w targach uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski. W ramach programu targów odbyło się spotkanie służbowe kierownictwa Komendy Głównej PSP oraz Podsekretarza Stanu MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP. Podczas spotkania służbowego z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr inż. Wiesławem Lęśniakiewiczem, Zastępcą KG PSP nadbryg. mgr inż.. Markiem Kowalskim oraz Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń bryg. dr inż. Pawłem Janikiem zostały przedstawione perspektywy zmian legislacyjnych obejmujące zakres organizacyjno – kadrowy, kontrolno – rozpoznawczy oraz zamierzenia logistyczne.

 

Tematyka ratownicza nakreślała między innymi plan wdrożenia systemu powiadamiania ratunkowego, unowocześniania systemów informatycznych i oprogramowania do tworzenia baz danych o obiektach i zagrożeniach. Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP zostali zapoznani z informacją o realizacji inwestycji oraz koniecznymi korektami związanymi z finansowaniem w ramach programu modernizacyjnego „służb mundurowych”.

 

Szczególe zainteresowanie logistyczne Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu podczas targów skupione było na zapoznaniu się z ofertą na rynku samochodów specjalnych do ratownictwa wysokościowego. Wynikało to z potrzeby wymiany w najbliższych latach samochodu specjalnego z wysięgnikiem hydraulicznym.

 

TD/TD

  • 145
  • 146
  • 147

W dniu 29 maja 2009 roku o godzinie 1000 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wałczu otrzymało zgłoszenie o rozszczelnieniu cysterny, do którego doszło w Wałczu przy ul. Budowlanych. Zadysponowane do akcji ratowniczej siły i środki dokonały rozpoznania sytuacji. Stwierdzono, że w cysternie samochodowej o pojemności 18m3 w wyniku uszkodzenia zaworu spustowego doszło do wycieku przewożonego „kwasu octowego”. Z uszkodzonego zbiornika wyciekło około 200 litrów cieczy. W założonej strefie zagrożenia znajdowała się przychodnia rehabilitacyjna, w której przebywało około 30 osób. Kierujący działaniami ratowniczymi mł. bryg. Jan Kaczanowicz podzielił teren akcji na dwa odcinki bojowe. Ratownicy pierwszego odcinka bojowego dowodzonego przez asp. sztab. Adama Szymczyka w ubraniach gazoszczelnych likwidowali wyciek. Zadaniem drugiego odcinka bojowego dowodzonego przez asp. sztab. Jacka Miechówkę było przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej z zagrożonego obiektu. Zebrane informacje KDR przekazał do powołanego na potrzeby działań „Zespołu analiz” wchodzącego w skład sztabu akcji, który dokonał wyliczeń strefy zagrożenia. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Kierujący ćwiczeniami Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych kpt. Dariusz Lubianiec podsumowując powiedział, że miały one na celu sprawdzenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz weryfikację zasad postępowania na wypadek ewakuacji obiektu. Dodatkowo rozpoznano zaopatrzenie wodne, stan dróg pożarowych oraz doskonalono współdziałanie ze służbami i podmiotami wspomagającymi. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej PSP, OSP, WSP oraz Policja i Żandarmeria Wojskowa. Założone cele zostały osiągnięte a uczestniczące w ćwiczeniach służby wykazały się profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań.

 TD/TD

  • 211
  • 212
  • 213