30 marca 2017 r. o godz. 18.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjęło zgłoszenie o pożarze w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury.

W dniu 24.03.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie, odbyły się eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju była m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz sprzętu i wyposażenia straży pożarnej.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.

 

Link do opisu kampanii KG PSP