W dniu 17 stycznia 2010 r. w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu „Bukowina” w Wałczu odbył się Sportowy Turniej Strażaków Gminy Wałcz. Członkowie pięciu jednostek OSP z terenu gminy rywalizowali w konkurencji piłki nożnej mężczyźni powyżej 16 roku życia oraz tenis stołowy chłopcy do 18 lat i kobiety w kategorii bez limitu wieku. Organizatorem turnieju była Gmina Wałcz, Stowarzyszenie „Lider Wałecki” oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Wałczu. Zamysłem organizatorów była aktywizacja członków OSP poprzez zabawę i sport oraz integracja ruchu związkowego na terenie gminy. Rywalizujący ze sobą ratownicy, na co dzień koledzy nie szczędzili potu w czasie sportowych zmagań. Choć rywalizacja była bardzo zacięta wszyscy uczestnicy wrócili cali i zdrowi do siedzib jednostek OSP. Turniej zorganizowany dla strażaków ochotników był również areną zmagań funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, którzy w czasie wolnym od służby w sposób aktywny działają w strukturach jednostek OSP. W konkurencji piłki halowej zwyciężyła jednostka OSP Szwecja przed strażakami z Rudek i Wiankowa. Puchary dla zwycięzców ufundował Prezes Stowarzyszenie „Lider Wałecki” Pan Janusz Bartczak. Ochotnicy z jednostki OSP Witankowo wygrali konkurencję tenis stołowy. Puchary dla najlepszych ufundował Komendant Gminny ZOSP RP w Wałczu dh Jan Kaczanowicz. W całym turnieju triumfowała jednostka OSP Witankowo przed strażakami z OSP Szwecji i OSP Rudek. Wójt Gminy Wałcz Pan Piotr Świderski nagrodził zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Sportową rywalizację obserwował Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wałczu dh Jerzy Diwyk, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wałczu dh Piotr Świderski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski oraz członkowie zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Wałcz.

Organizatorem technicznym był Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Wałczu dh Jan Kaczanowicz.

 • 61
 • 62
 • 63
 • 64

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg. (dla porównania - podobne obciążenia na więźbę dachową mają dachówki betonowe i ceramiczne).

Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.

Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków  są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,   mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Na podstawie materiałów uzyskanych na stronie KG PSP: www.straz.gov.pl

W dniach od 21 listopada do 6 grudnia 2009 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przeprowadziła szkolenie ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W kursie uzupełniającym uczestniczyło 39 słuchaczy z terenu powiatu wałeckiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów do wykonywania zadań ratowniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługa sprzętu mechanicznego oraz wprowadzenie podstaw ratownictwa chemicznego. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Maciejewskiego. Komisji przewodził kpt. mgr inż. Dariusz Lubraniec, zastępcą przewodniczącego był mł. kpt. Tomasz Dębowski a członkiem rady był - druh Andrzej Czulewicz. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 38 strażaków – ratowników OSP w tym jedna druhna z OSP Tuczno.

TD/TD

 • 66
 • 67
 • 68

„Wałeccy strażacy odznaczeni z okazji Narodowego Święta Niepodległości”

 W dniu 13 listopada 2009r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka strażaków Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

91 Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do uhonorowania przez Prezydenta RP, Ministra SWiA, Komendanta Głównego PSP oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości strażakom województwa zachodniopomorskiego wręczono odznaczenia, medale i odznaki oraz nagrody pieniężne a także awanse na wyższe stopnie służbowe.

Obecni na uroczystości Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg Henryk Cegiełka oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. zachodniopomorskiego druh Stanisław Dycha dokonali dekoracji wyróżnionych strażaków.

W szeregach odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego znaleźli się także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. W uznaniu wieloletniej wysokiej oceny zawodowej i zaangażowania wyróżnieni zostali:

 • Złotym Medalem asp. sztab. w stanie spoczynku Jerzy Pomorski,
 • Srebrnym Medalem mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski,
 • Srebrnym Medalem st. asp. Dariusz Kociuba,
 • Brązowym Medalem mł.kpt. inż. Tomasz Dębowski,
 • Brązowym Medalem mł. asp. mgr Mirosław Gruchot,
 • Brązowym Medalem asp. sztab. Rafał Hnat,
 • Brązowym Medalem kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec,
 • Brązowym Medalem st. ogn. mgr Dariusz Świercz,
 • Brązowym Medalem ogn. mgr Zbigniew Węglewski.

Ponadto w zbiórce uczestniczyli Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego.

TD/TD

 • 70
 • 71