W dniu 7 października 2010r. o godzinie 1243 Straż Pożarna w Wałczu otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w Wałczu przy ul. Przedmiejskiej 7. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów ochrony przeciwpożarowej pożarem objęte było mieszkanie na I piętrze. Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu palących się pomieszczeń, przeszukaniu obiektu oraz ewakuacji osób z płonącego mieszkania i lokali zlokalizowanych powyżej. Równocześnie przewietrzono mieszkanie i klatkę schodową oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po zakończeniu działań gaśniczych dokonano sprawdzenia mieszkań znajdujących się nad miejscem pożaru w celu wykluczenia obecności tlenku węgla. Poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej oraz wsparcia psychologicznego. Obecne na miejscu zdarzenia zespoły Pogotowia Ratunkowego odwiozły do szpitala w Wałczu sześć osób. W wyniku pożaru dwaj mężczyźni w wieku 53 i 47 lat doznali oparzeń, dwie kobiety oraz dwoje dzieci zostały podtrute tlenkiem węgla. Całe mieszkanie wraz z wyposażeniem uległo zniszczeniu. Wstępne ustalenia wykazały, że przyczyną powstania pożaru mogło być zaprószenie przez osobę dorosłą. Ogółem w akcję ratowniczo - gaśniczą trwającą 1 godzinę 43 minuty były zaangażowane 4 zastęp straży pożarnej oraz 10 ratowników. Na miejscu zdarzenia był również 3 zespoły Pogotowia Ratunkowego, Pogotowie Gazowe, Energetyczne oraz 2 samochód Policji. Starty wstępnie oszacowano na 150 tys. zł.

TD/TD

 • 80
 • 81
 • 82
 • 83

W dniu 27 września 2010 r. w obiekcie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu odbyło się spotkanie pod nazwą „Giełda Zawodoznawcza” organizatorem, której było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczecinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz inni zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji między innymi Policji, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Centrum Nauki i Biznesu i wielu innych profesji. Spotkanie skierowane było do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Oficer Prasowy KP PSP w Wałczu na wstępie przedstawił zebranym, ogólne informacje dotyczące zawodu Strażaka. Poinformował o wymogach formalnych, jakie musi spełnić kandydat chcący wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy „Giełdy” dowiedzieli się o zasadach rekrutacji do szkół pożarniczych oraz atutach pracy w PSP. Możliwość szybkiego awansowania zarówno na stanowiska służbowe jak i stopnie pożarnicze, stała praca i pensja przemawiały do uczniów. Młodzi ludzie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat doświadczeń zawodowych i satysfakcji, jaką daje niesienie pomocy innym.

TD/TD

 • 86
 • 87
 • 88

W dniu 26 sierpnia 2010 roku w powiecie wałeckim odbyły się ćwiczenia zgrywające służb leśnych, PSP, Policji, Wojskowej Straży Pożarnej i Żandarmerii na obszarach leśnych Nadleśnictwa Człopa zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przy współdziałaniu Nadleśnictwa Człopa. {multithumb thumb_width=560 thumb_height=290}W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z JRG Wałcz, z jednostki OSP gminy Człopa i gminy Tuczno a także Wojskowa Straż Pożarna oraz służby współdziałające: Lasów Państwowych, Policji, Żandarmerii Wojskowej. Ćwiczenia praktyczne odbyły się w kompleksie leśnym leśnictwa Zamkowy Las, gdzie dokonano praktycznego sprawdzenia „sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru dla obszarów leśnych”. {multithumb thumb_width=200 thumb_height=100}Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski podsumowując ćwiczenia powiedział, że miały one na celu sprawdzenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań podczas pożarów kompleksów leśnych na wypadek powstania pożarów wielkoobszarowych i długotrwałych.

Cele taktyczne ćwiczeń obejmowały:
 • działania gaśnicze w natarciu i w obronie,
 • budowanie zaopatrzenia wodnego na duże odległości dla pożarów długotrwałych,

 Kolejnym elementem ćwiczeń było koordynowanie działań służb współdziałających Policji i Żandarmerii Wojskowej w zakresie kierowania ruchem na drogach dojazdowych oraz lokalizowaniu sprawcy podpalenia. Policję efektywnie wspomagał w czynnościach pies tropiący, który wytropił podpalacza. Służby Leśne skutecznie współpracowały w zakresie dokładnego określenia miejsca pożaru, organizacji dojazdu drogami leśnymi. W akcji gaśniczej współdziałał samolot gaśniczy wyczarterowany przez RDLP, który dokonał dwóch zrzutów wody na teren objęty ćwiczeniami.

Obserwatorami ćwiczeń byli: burmistrz Człopy Halina Rakowska, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Zbigniew Podhorodecki, Nadleśniczy Nadl. Człopa Wiesław Kaczmarek oraz naczelnik RDLP w Pile Teresa Błaszczyk i Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego Piotr Pawlik, którzy skierowali podziękowania dla strażaków i leśników za gotowość i dobre przygotowanie ćwiczących.

Podczas ćwiczeń przeprowadzono rozpoznanie stanu dróg i dojazdów pożarowych, punktu czerpania wody oraz praktycznie przećwiczono dostarczanie wody do miejsca pożaru we wszystkich wariantach taktycznych, czyli przez przetłaczanie, przepompowywanie i dowożenie. Założone cele zostały osiągnięte a uczestniczące w ćwiczeniach służby wykazały się profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań.

RH/RH
 • 90
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97

W dniu 20 lipca 2010r. o godzinie 1534 w Kłębowu gmina Wałcz doszło do pożaru nieużytków. Palące się suche trawy stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla budynków mieszkalnych, składnicy opon, zboża na pniu, młodnika sosnowo - świerkowego oraz pszczelej pasieki. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej pożar obejmował powierzchnię około 2ha. Intensywny dym powodował utrudnienia w ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 163 oddalonej około 500m od miejsca pożaru. Działania zastępów Straży Pożarnej skoncentrowane były na obronie budynków mieszkalnych oraz składnicy opon. Równocześnie zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz prowadzono gaszenie palących się nieużytków za pomocą prądów wody, tłumic i szpadli. Miejsce pożaru przez kilkanaście lat było terenem składnicy drewna, nagromadzona kora oraz próchniejące odpady drewniane spowodowały utrudnienia oraz wydłużyły czas gaszenia pogorzeliska. W wyniku pożaru spaleniu uległo 3ha suchych traw. W akcji ratowniczo - gaśniczej trwającej 5 godzin i 14 minut uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej oraz 34 ratowników. Starty wstępnie oszacowano na 1 tys. zł. Uratowano mienie na kwotę 2 mln. zł. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.

 TD/TD

 • q1
 • q2
 • q3