KP PSP w Wałczu - Aktualności

W dniu 29.02.2008r. w siedzibie KP PSP w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za rok 2007.  W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów :    

 •        str. Grzegorz Kowalski,
 •        str. Karol Janik,
 •        str. Paweł Glaziński,
 •        str. Tomasz Kur,
 •        str. Tomasz Szymański,
 •        str. Sebastian Kolenda. 

Po zakończeniu ślubowania pożegnano strażaków, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne z roku 2007 oraz na początku 2008r. :

 •      st. ogn. Waldemar Rosiński,
 •      asp. sztab. Jerzy Karczewski,
 •      asp. sztab. Danuta Kaczanowicz. 

Kierownicy służb przedstawili działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu podsumował rok 2007 i przedstawił główne kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2008 rok. 

Po części podsumowującej odbyło się wręczenie upominków i wyróżnień :

a) Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił:

 •        st. str. Krzysztofa Chmielewskiego,
 •        sekc. Jarosława Ryło,
 •        st. ogn. Mirosława Michalika. 

b) Starosta Wałecki wyróżnił :

 •       mł. bryg. Jana Kaczanowicza,
 •       sekc. Romana Kucharczyka,
 •       mł. ogn. Bronisława Gryglewicza. 

c) Burmistrza Miasta Wałcza wyróżnił :

 •       str. Marcina Kulczyka,
 •       mł. asp. Macieja Jóźwika,
 •       mł. asp. Piotra Pałkę. 

W uroczystości wzięli udział:

 • Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie – st. kpt. mgr inż. Robert Tarczyński,
 • Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz,
 • Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny,
 • Wiceburmistrz Miasta Wałcza – Jolanta Wegner,
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk.

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski