Komenda Powiatowa PSP w Wałczu informuje, że finał powiatowy

XII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda ".

odbędzie się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu przy ul. Południowej 10a

w dniu 17 marca 2010 r. o godz. 11.00.

 

Prace wyłonione w drodze eliminacji gminnych należy przesyłać

do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu przy ul. Południowej 10a,

tel.: 0-67 387-16-40

W terminie do dnia 12.03.2010 r.

 

Więcej w dziale "Konkursy i turnieje"

Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski w dniu 29 stycznia 2010r. uczestniczył w uroczystej zbiórce w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie. Podczas spotkania dokonano otwarcia wybudowanego obiektu „komory dymowej” oraz przekazano samochody ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie oraz KP PSP w Stargardzie Szczecińskim

i Białogardzie.

 

Zadaniem przekazywanej do użytkowania „komory dymowej” będzie praktyczne przygotowanie do działań ratowniczo – gaśniczych młodych adeptów zawodu strażaka podczas Kursu Kwalifikacyjnego Szeregowców. Dla pozostałych funkcjonariuszy PSP „komora” będzie formą treningu oraz okresowym sprawdzeniem predyspozycji psychofizycznych strażaków PSP i OSP z wykorzystaniem elementów symulacji warunków pożaru.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi oraz przekazania pojazdów pożarniczych dokonał Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski, Wiceminister Środowiska – Stanisław Gawłowski, Komendant Główny PSP – nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Henryk Cegiełka.

 

Aktu poświęcenia przekazywanego do użytku sprzętu i pojazdów pożarniczych dokonał Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. bp Edward Dajczak.

 

Uroczystość przebiegała w obecności władz samorządowych z Powiatu Szczecineckiego, przedstawicieli instytucji, kierownictwa KW PSP w Szczecinie oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 21 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie zostało zorganizowane spotkanie poświęcone aktywizacji Jednostki OSP Tuczno. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Teresę Łuczak uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh Jerzy Diwyk. Tematem przewodnim narady była sprawa lokalizacji siedziby jednostki OSP, pozyskiwanie i szkolenie nowych członków oraz przywrócenie jednostki do pełnej sprawności funkcjonalnej wynikającej z przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W dniu 17 stycznia 2010 r. w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu „Bukowina” w Wałczu odbył się Sportowy Turniej Strażaków Gminy Wałcz. Członkowie pięciu jednostek OSP z terenu gminy rywalizowali w konkurencji piłki nożnej mężczyźni powyżej 16 roku życia oraz tenis stołowy chłopcy do 18 lat i kobiety w kategorii bez limitu wieku. Organizatorem turnieju była Gmina Wałcz, Stowarzyszenie „Lider Wałecki” oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Wałczu. Zamysłem organizatorów była aktywizacja członków OSP poprzez zabawę i sport oraz integracja ruchu związkowego na terenie gminy. Rywalizujący ze sobą ratownicy, na co dzień koledzy nie szczędzili potu w czasie sportowych zmagań. Choć rywalizacja była bardzo zacięta wszyscy uczestnicy wrócili cali i zdrowi do siedzib jednostek OSP. Turniej zorganizowany dla strażaków ochotników był również areną zmagań funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, którzy w czasie wolnym od służby w sposób aktywny działają w strukturach jednostek OSP. W konkurencji piłki halowej zwyciężyła jednostka OSP Szwecja przed strażakami z Rudek i Wiankowa. Puchary dla zwycięzców ufundował Prezes Stowarzyszenie „Lider Wałecki” Pan Janusz Bartczak. Ochotnicy z jednostki OSP Witankowo wygrali konkurencję tenis stołowy. Puchary dla najlepszych ufundował Komendant Gminny ZOSP RP w Wałczu dh Jan Kaczanowicz. W całym turnieju triumfowała jednostka OSP Witankowo przed strażakami z OSP Szwecji i OSP Rudek. Wójt Gminy Wałcz Pan Piotr Świderski nagrodził zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Sportową rywalizację obserwował Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wałczu dh Jerzy Diwyk, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wałczu dh Piotr Świderski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski oraz członkowie zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Wałcz.

Organizatorem technicznym był Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Wałczu dh Jan Kaczanowicz.

  • 61
  • 62
  • 63
  • 64