Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wystosowało podziękowanie dla asp. Macieja Mleczarka za działalność propagującą szlachetne i głęboko humanitarne postawy podczas długoletniego okresu systematycznego honorowego oddawania krwi. W dniu 2 września bieżącego roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wałczu przed frontem zmian służbowych JRG uroczystego wręczenia dokumentu dokonał Kierownik Oddziału terenowego RCKiK w Wałczu mgr Jolanta Bauer oraz Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

 • 86
 • 87

Wymiany kadrowe w ostatnich latach spowodowały znaczne odmłodzenie stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne było zmodyfikowanie programu szkolenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W miesiącu wrześniu strażacy z JRG KP PSP w Wałczu prowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego na terenie Stacji Demontażu Pojazdów Pana Jana Kurowskiego w Dobinie. Podczas zajęć ratownicy praktycznie doskonalili umiejętność zabezpieczania pojazdu przed jego przemieszczeniem, wycinanie drzwi oraz wybijanie szyb przednich i bocznych. Następnym elementem szkolenia było doskonalenie technik odciągania kolumny kierowniczej, odcinania dachu, przemieszczania i wycinania siedzeń a także przesuwanie elementów konstrukcyjnych za pomocą rozpieraków kolumnowych. Strażacy z dużym zaangażowaniem wykonywali zadane czynności doskonalące między innymi ze względu na możliwość wyboru marki pojazdu ich dobry stan techniczny i bogate wyposażenie. Udział w tego typu szkoleniach pozwoli „młodym” strażakom nabrać właściwych nawyków i umiejętności przydatnych podczas działań związanych z ratownictwem na naszych drogach.

 

Program szkolenia JRG ponadto przewiduje doskonalenie ratowników w zakresie BHP, taktyki działań ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa medycznego, chemicznego oraz obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie KP PSP w Wałczu.

TD/TD

 • 90
 • 91
 • 92
 • 93

W dniu 5 września 2009r w 12 Bazie Lotniczej w Mirosławcu odbył się Festyn Lotniczy. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu zaprezentowali techniki ratownicze stosowane podczas zdarzeń drogowych. Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej szczegółowo omówił zasady bezpiecznych zachowań podczas wypadków komunikacyjnych. Podczas swej wypowiedzi szczegól nie mocno zaakcentował fakt, iż każdy z nas może być świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia – ważne abyśmy wtedy nie byli bierni, bo od tego może zależeć czyjeś życie.  Podczas prezentacji wojsko zaprezentowało sprzęt lotniczy będący na wyposażeniu Wojsk Lotniczych oraz Marynarki Wojennej: samoloty SU–22 UM3K, TS-11 ISKRA, MIG-21, śmigłowce SH 2, H-2G KAMAN, BELL-206, ROBINSON-44, W3 ANAKONDA oraz CESSNE. Ponadto organizator zapewnił dla widzów szereg atrakcji, jedynie pogoda nie była zbyt sprzyjajaca.

TD/TD

 • 111
 • 112
 • 113
 • 114

Pożar budynku mieszkalnego w Lubnie

„Szczęście w nieszczęściu” 

W dniu 24 lipca 2009r. około godziny 200 w Lubnie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki widoczne były płomienie wydobywające się ze szczytu budynku. Pożar powstał w nieużytkowej części poddasza, gdzie panowało silne zadymienie. W tym czasie w budynku nie przebywały żadne osoby.

Działania zastępów Straży Pożarnej polegało w pierwszej kolejności na podaniu dwóch prądów wody z zewnątrz na budynek w celu stłumienia zewnętrznych płomieni. Następnie wprowadzono jeden prąd gaśniczy do wnętrza budynku, podając go na palącą się belkę kalenicową przechodzącą przez kanał dymowy komina. W celu dogaszenia pożaru wycięto deskowanie wewnętrzne dachu w otoczeniu miejsca pożaru. W toku działań przewietrzano miejsce pożaru i cały budynek.

W wyniku pożaru spaleniu i zniszczeniu uległa niewielka część drewnianych elementów dachu oraz belka znajdująca się w kanale kominowym. Ogółem w akcję ratowniczo - gaśniczą trwającą 2 godziny 50 minut było zaangażowane 9 zastępów straży pożarnej oraz 33 ratowników. W działania ratownicze było również zaangażowane pogotowie energetyczne. Starty wstępnie oszacowano na 15 tys. zł. Uratowano mienie na kwotę około 500 tyś. zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru były wady konstrukcyjno – budowlane budynku.

Na uznanie zasługuje właściwa postawa sąsiedzka. Wczesne zauważenie i bezzwłoczne powiadomienie Straży Pożarnej stworzyło warunki do niemal pełnego uratowania budynku i uchronienia sąsiada od tragedii.

TD/TD

 • 121
 • 122