W dniu 6 maja strażacy z Powiatu Wałeckiego spotkali się na uroczystym apelu w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. W uroczystej zbiórce uczestniczyły władze samorządowe z terenu powiatu Wałeckiego na czele z Wicestarostą Wałeckim Panem Jerzym Goszczyńskim. Ponadto w uroczystościach uczestniczył Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Policji oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Wałcz i przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu. Podczas uroczystego apelu zasłużonym strażakom Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski wręczył akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe, awanse w stopniach pożarniczych i odznaczenia resortowe. W imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa strażaków uhonorował Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh Jerzy Diwyk. Starosta Powiatowy oraz Wójt i Burmistrz gminy i miasta Wałcza wyróżnili funkcjonariuszy nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Zaproszeni goście życzyli strażakom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Obchody Dnia Strażaka zakończyły się występem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strącznie oraz okolicznościowym poczęstunkiem.

TD/TD

  • 400
  • 401
  • 402

W dniu 3 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół w Tucznie przeprowadzono eliminacje powiatowe IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.    

W konkursie uczestniczyło 44 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe – 17, gimnazja – 17, szkoły ponadgimnazjalne – 10). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz oraz mieście Wałcz. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.

 

Wyniki końcowe eliminacji powiatowych:

I grupa:

 1 miejsce: Justyna Kowalczewska – Szkoła Podstawowa w Szwecji,

 2 miejsce: Agnieszka Marchewka – Szkoła Podstawowa w Karsiborze,

 3 miejsce: Kamil Gross – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu.

 II grupa:

 1 miejsce: Kacper Pietrzak – Gimnazjum w Chwiramie,

 2 miejsce: Izabela Żylińska – Gimnazjum w Chwiramie,

 3 miejsce: Krzysztof Turowski – Gimnazjum w Człopie.

 III grupa:

 1 miejsce: Rafał Kosikowski – II LO w Wałczu,

 2 miejsce: Agnieszka Gross – I LO w Wałczu,

 3 miejsce: Rafał Makowski – Zespół Szkół nr 3 w Wałczu.

 

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w postaci sprzętu sportowego i turystycznego (plecaki, śpiwory, piłki, deskorolka oraz rakiety tenisowe) oraz okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu Druh Jerzy Diwyk oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wałczu Pan Tomasz Pachciarz.

Urząd Miasta i Gminy w Tucznie reprezentowany przez Panią Burmistrz Teresę Łuczak jako gospodarz Eliminacji powiatowych zapewnił salę do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej turnieju oraz obiad dla wszystkich uczestników.

Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 25 kwietnia 2009 r. (sobota) w Gryficach zakwalifikowane zostały osoby z trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

TD/TD

  • 511
  • 512
  • 513

„Konkurs rozstrzygnięty”

W Siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Klęska Powódź czy Huragan Straż Pożarna ci pomaga”. Konkurs został zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Na konkurs wpłynęło łącznie 67 prac w trzech kategoriach: grupa młodsza Szkoły Podstawowe 6-8 lat (40 prac), grupa średnia SP 9-12 lat (15 prac) oraz osoby niepełnosprawne (12 prac).

Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Jerzego Poszepczyńskiego wyłoniło laureatów, których prace będą reprezentować powiat wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 marca 2009r.

W grupie pierwszej zwyciężył Kamil Szóstak (Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu). Kolejne miejsca zajęli Jakub Łukaszewicz i Kamila Grygorowicz – praca zespołowa (Przedszkole nr 8 „Promyk” w Wałczu), Damian Gapiński (Strączno), Paulina Woźniak (Strączno), Dominik Piekarski  (Strączno) i Daria Szmyt (Przedszkole nr 9 „Bajka” w Wałczu). W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęła Oliwia Mikołajczak (Strączno), a kolejne Klaudia Sobolewska (Karsibór), Aleksandra Grous (Straczno), Aleksandra Królak (Karsibór) i Martyna Kmiecik (Karsibór). W kategorii osób niepełnosprawnych wyróżnienia na szczeblu powiatowym otrzymali Sylwester Pawlak (Człopa), Justyna Mackiewicz (WTZ Wałcz), Sławomir Fieckowicz (WTZ Wałcz), Piotr Mokrzycki (SP nr 5 w Wałczu) i Izabela Pycia (WTZ Wałcz). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora konkursu Przedsiębiorstwo „OZEN PLUS” Sp. z o.o. w Wałczu.

Jury wysoko oceniło wszystkie nadesłane prace konkursowe za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny. Starosta Wałecki pan Bogdan Wankiewicz w swej wypowiedzi podziękował uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

TD/TD

 

„Rada Powiatu Wałeckiego przyjęła informację o stanie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008”

 W dniu 26.02.2009r. odbyła się sesja rady powiatu podsumowującej rok 2008 w zakresie bezpieczeństwa. Podczas sesji Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu przekrojowo przedstawił w prezentacji multimedialnej działania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w roku 2008. Informacja obejmowała zagadnienia ratownicze, operacyjne, profilaktyczne, prewencyjne i logistyczne. W wystąpieniu zaprezentowane zostały determinanty skutkujące na efektywność działań ratowniczych wzbogacone przykładami poglądowymi i krótkim filmem obrazującym proces rozwoju pożaru. Podsumowując swą wypowiedź Komendant Powiatowy podkreślił wagę prowadzonego zadania logistycznego „Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12-go Lutego 20” oraz nakreślił zadania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2009 rok.