W dniu 19 maja 2010r. na polecenie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie skierowało do działań związanych z powodzią na terenie naszego kraju kompanię gaśniczą „Szczecin” z województwa Zachodniopomorskiego. Do czynności związanych z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją ludzi oraz usuwaniem skutków powodzi wyjechały samochody gaśnicze z obsadami z Komend Powiatowych w Wałczu oraz Pyrzyc, Goleniowa, Szczecinka, Stargardu Szczecińskiego, Drawska Pomorskiego, Białogardu, Choszczna i Świdwina. Nasi koledzy zostali skierowani do prowadzenia działań w okolicach gm. Solec Powiat Radom. Podjęte działania realizowane są w związku z decyzja Komendanta Głównego PSP i dyspozycją Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

W dniu 18 maja 2010r. na drodze krajowej K10 pomiędzy skrzyżowaniem z drogą do miejscowości Dobino, a miejscowością Wiankowo w Powiecie Wałeckim doszło do wypadku drogowego 6 samochodów. W karambolu uczestniczyły: samochód osobowy Opel Astra, dwa samochody marki Ford Focus, Skoda Octawia oraz samochód ciężarowy marki Mercedes Atos z naczepą – cysterną i samochód marki MAN. W wyniku wykonywania manewrów mających na celu uniknięcie zderzenia czołowego z samochodem osobowym wykonującym manewr wyprzedzania kierowca samochodu Mercedes stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi uderzając w drzewo. W wyniku wypadku ciągnik siodłowy oraz cysterna przewożąca 28000 litrów cieczy wywróciły się kołami do góry. Spowodowało to rozerwanie komór w środkowej części zbiornika i wyciek substancji. Uderzenie cysterny w samochód ciężarowy MAN doprowadziło do całkowitego rozerwania tylnej komory cysterny. Wewnątrz samochodów osobowych Opel, Skoda oraz kabinie samochodu ciężarowego Mercedes znajdowali się uwięzieni kierowcy. Brak oznakowania ADR na cysternie przewożącej substancję oraz brak możliwości dotarcia do dokumentów przewozowych ze względu na silne zmiażdżenie kabiny utrudniało w początkowej fazie działań rozpoznanie wyciekającej z cysterny cieczy. Wymagało to profilaktycznego zabezpieczenia terenu i ratowników w obrębie miejsca wycieku. Symptomy zewnętrzne a w tym brak negatywnego oddziaływania na osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wycieku sugerowały, że substancja nie jest niebezpieczna. Do chwili potwierdzenia braku zagrożenia ratownicy w strefie wycieku cieczy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Równocześnie podjęto czynności, które we współdziałaniu ze Stanowiskiem Kierowania KP Policji w Wałczu doprowadziły do ustalenia właściciela pojazdu, rodzaju przewożonej substancji i jej charakterystyki. Środkiem przewożonym był ester metylowy oleju rzepakowego - Biodiesel. Charakterystyka substancji potwierdziła, że przewożona ciecz nie jest niebezpieczna pożarowo, toksycznie i ekologicznie. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu za pomocą sprzętu hydraulicznego poszkodowanych kierowców samochodów osobowych, a następnie wydobyciu kierowcy ze zmiażdżonej kabiny samochodu ciężarowego. Poszkodowanych przekazano służbom Ratownictwa Medycznego. Dokonano uszczelnienia otworów za pomocą korków pneumatycznych oraz klinów drewnianych. Wyciekającą substancję zbierano do zbiorników zastępczych. W dalszym etapie działań dokonywano wycięcia drzew oraz dokonano neutralizacji rozlanego oleju sorbentami na 150m odcinku jezdni. W wyniku zdarzenia 57 letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym Mercedes poniósł śmierć a 34 i 36 letni kierowcy samochodów osobowych Opel i Skoda doznali obrażeń ciała. Z rozbitej cysterny wyciekło około 22000 litrów estru metylowego oleju rzepakowego. Ogółem w akcję ratowniczą trwającą 10 godzin 54 minuty było zaangażowanych 12 zastępów straży pożarnej oraz 34 ratowników. W działaniach ratowniczych współdziałały: Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie z Ośrodka Szkoleniowego PSP w Bornem Sulinowie, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz inspektorzy WIOŚ delegatura w Koszalinie. Straty wstępnie oszacowano na 730 tys. zł. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.

TD/TD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

W dniu 22 maja 2010r. o godzinie 1257 na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego doszło do pożaru dachu na obiekcie basenu. Działania zastępów ochrony przeciwpożarowej polegały na odkryciu blaszanego pokrycia dachu, usunięciu ocieplenia oraz zagaszeniu palących się drewnianych elementów konstrukcyjnych. W początkowej fazie działań równolegle z prowadzonym rozpoznaniem przeprowadzono ewakuację 50 osób z basenu oraz zespołu gabinetów odnowy biologicznej zlokalizowanych w obiekcie. Dzięki szybkiemu powiadomieniu oraz natychmiastowemu podjęciu działań gaśniczych pożar udało się zlokalizować i ugasić w początkowej jego fazie. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac remontowych związanych z wymianą papowego pokrycia dachu. W wyniku pożaru częściowemu zniszczeniu uległo około 150m2 konstrukcji dachu. Ogółem w akcję gaśniczą trwającą 2 godziny 59 minut było zaangażowanych 9 zastępów straży pożarnej oraz 26 ratowników. Na miejscu zdarzenia działania prowadziły 2 zespoły Policji oraz przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu, który dokonał oceny obiektu. Straty wstępnie oszacowano na 30 tys. zł. Uratowano mienie w wysokości 16 mln 600 tyś. zł.

TD/TD

 • 11
 • 12
 • 13

W dniu 12 maja strażacy z Powiatu Wałeckiego spotkali się na uroczystym apelu w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

 • 15

 

W uroczystej zbiórce uczestniczył Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek oraz władze samorządowe z terenu powiatu Wałeckiego na czele ze Starostą Wałeckim Panem dr Bogdanem Wankiewiczem. Ponadto w uroczystościach uczestniczył Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Policji oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Wałcz i Komendanci Miejsko-Gminni OSP z terenu powiatu. Podczas uroczystego apelu zasłużonym strażakom Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Maciejewskiego wręczył akty mianowania na wyższe stopnie pożarnicze. Starosta Powiatowy oraz Burmistrz miasta Wałcza wyróżnili funkcjonariuszy nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

 

 a)       Awanse w stopniach:   

1.        w korpusie oficerów do stopnia kapitana: 

 • mł. kpt. Tomasz Dębowski,  

2.        w korpusie aspirantów do stopnia aspiranta:   

 • mł. asp. Maciej Jóźwik, 
 • mł. asp. Piotr Pałka, 

3.        w korpusie podoficerów do stopnia starszego ogniomistrza:  

 • ogn. Ryszard Bończaszek, 

4.        w korpusie podoficerów do stopnia starszego sekcyjnego:  

 • sekc. Annę Żeleźniak, 
 • sekc. Krzysztofa Chmielewskiego, 
 • sekc. Grzegorza Kasperowicza, 
 • sekc. Marcina Praźmo, 
 • sekc. Jarosława Ryło, 
 • sekc. Jacka Skotnickiego, 

5.        w korpusie szeregowców do stopnia starszego strażaka:   

 • str. Michał Chojnacki, 
 • str. Marek Rajewski, 
 • str. Konrad Szczechowski. 

b)       Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami:   

 • bryg. Jana Kaczanowicza,  
 • mł. bryg. Mirosława Kosikowskiego,  
 • mł. asp. Mirosława Gruchota.  

c)       Burmistrza Miasta Wałcza za wzorową postawę i zaangażowanie w realizację zadań służbowych wyróżnił upominkami:   

 • st. asp. Andrzeja Gasiorowskiego,  
 • st. ogn. Andrzeja Kasielskiego, 
 • sekc. Marcina Praźmo,

Zaproszeni goście życzyli strażakom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Obchody Dnia Strażaka zakończyły się okolicznościowym poczęstunkiem.

TD/TD

 • 16
 • 17
 • 18