W dniu 11 kwietnia 2010r. na polecenie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Henryka Cegiełki zorganizowany został apel upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

  • 40

W apelu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, którzy dwuminutową ciszą oddali hołd ofiarom narodowej tragedii.

Akt ciszy poprzedzony został refleksją Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Maciejewskiego na temat  katastrofy lotniczej w Smoleńsku i 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

 Z każdym dniem zima ustępuje miejsca nadchodzącej wiośnie nie tylko tej kalendarzowej, ale i astronomicznej. Dn i staja się coraz dłuższe a promienie słońca coraz cieplejsze. Topniejący śnieg odsłania trawy i pozostałości roślinne, które z każdym promieniem święcącego słońca i podmuchem wiejącego wiatru wysychają. Stają się one bardzo niebezpiecznym pożarowo materiałem, który w zetknięciu z iskra może doprowadzić do pożaru. Pamiętajmy, że skutków tego typu działań nie można przewidzieć a coś, co w początkowej fazie było zabawa często kończy się tragicznie.

  • 41

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Apeluje do mieszkańców Powiatu Wałeckiego o nie wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych.

W przypadku zauważenia wypalania traw alarmować o zagrożeniach i sprawcach podpaleń "Straż Pożarną" oraz alternatywnie Policję, Straż Miejską (gminną) lub Straż Leśną albo Sołtysa.

 

"STRAŻ POŻARNA" Tel. alarmowy 998 lub 112

 

  • 42

 

Dodatkowe informacje:

Zakaz wypalania suchych traw i nieużytków

Zasady wypalania pozostałości roślinnych

Gorące trawy 

W siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

 

Do konkursu zgłoszono 190 prac w czterech kategoriach: grupa młodsza 6-8 lat (74 prace), grupa średnia 9-12 lat (76 prac), grupa starsza 13-16 lat (12 prac) oraz uczniowie niepełnosprawni (28 prac).

 

Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty plastyka Jerzego Poszepczyńskiego wyłoniło laureatów, których prace reprezentować będą powiat wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie.

 

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się w dniu 17 marca 2010r. Program artystyczny o tematyce ochrony przeciwpożarowej przygotowali oraz przedstawili podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu.

 

W grupie pierwszej zwyciężyła Agata Miękus z Publicznego Przedszkola Nr 8 „Promyk" w Wałczu. Kolejne lokaty zajęli Dominika Wyrzykowska SP Nr 4 w Wałczu, Gabriela Gradek SP w Płocicznie, Julia Czyżewska SP Nr 5 w Wałczu i Mateusz Gradzik SP Nr 4 w Wałczu.

 

W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęła Joanna Jankowska SP Nr 4 w Wałczu, a kolejne Karolina Włodarczyk SP w Płocicznie, Karol Ruszała SP Nr 5 w Wałczu, Maciej Sadowski SP Karsibór i Zuzanna Zaskórska SP Nr 5 w Wałczu. W grupie starszej jury wyróżniło Magdalenę Majorczak Gimnazjum w Człopie, Sylwię Grzywacz Gimnazjum w Człopie, Pauline Bednarską ZSM Nr 2 w Wałczu, Pauline Kuliberda Gimnazjum w Człopie oraz Katarzynę Martusewicz Gimnazjum Nr 1 w Wałczu. W kategorii uczniów niepełnosprawnych wyróżnienia na szczeblu powiatowym otrzymali Ireneusz Wieczorek - SDŚ w Wałczu, Izabela Pycia - WTZ przy SDN „Uśmiech" w Wałczu, Mateusz Sowiński - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, Sylwester Pawlak – Człopa oraz Sylwia Patrzyńska - SDŚ w Wałczu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo „OZEN PLUS” Sp. z o.o. w Wałczu oraz Przedsiębiorstwo „VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu.

 

Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostały wysoko ocenione przez Jury za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny. Wicestarosta Wałecki pan Jerzy Goszczyński w swej wypowiedzi podziękował uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

TD/TD

  • 44
  • 45
  • 46