24 lutego 2010r. w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wałeckiego w 2009 roku. W naradzie oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy uczestniczył Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek, Wicestarosta Wałecki Jerzy Goszczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego Piotr Pawlik, burmistrzowie z terenu powiatu, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Diwyk oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu.

W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów:   

 • str. Jacka Makohona,
 • str. Bartosza Rosińskiego.

Następnie odbyło się pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne mł. ogn. Bronisława Gryglewicza. W dalszej części narady Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski dokonał podsumowania działalności Komendy Powiatowej oraz przestawił główne zamierzenia do realizacji w roku 2010.

Analizę gotowości do wykonywania działań ratowniczych jednostek OSP z terenu powiatu wałeckiego przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu kpt. Dariusz Lubianiec. Starosta Powiatowy oraz Burmistrz miasta Wałcza wyróżnili funkcjonariuszy nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

a)     Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił:

1.     nagrodą pieniężną:

 • st. kpt. Mirosława Kosikowskiego,

2.      dyplomem uznania:

 • druha Jerzego Diwyka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu,
 • druha Jerzego Bekkera Prezesa Zarzadu Jednostki OSP w Człopie,
 • druha Jana Kaczanowicza Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej gminy Wałcz,
 • druha Tadeusza Nowakowskiego Vice Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tucznie,
 • Komendanta Gminnego OSP w gminie Tuczno druha Andrzeja Czulewicza.

b)      Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami:

 • mgr Magdalenę Huzar,
 • asp. sztab. Rafała Hnata,
 • st. str. Grzegorza Kowalskiego.

c)      Burmistrza Miasta Wałcza za wysokie wyniki w szkoleniu doskonalącym wyróżnił upominkami:

 • mł. bryg. Kazimierza Maciejewskiego,
 • st. ogn. Dariusza Świercza,
 • mł. asp. Mirosława Gruchota,
 • asp. Macieja Mleczarka.

 Goście, którzy zaszczycili strażaków swoją obecnością pogratulowali osiągniętych efektów, życzyli dalszej pomyślności oraz osiągnięcia postawionych celów.

TD/TD

 • 50
 • 51
 • 52
 • 53

 

Komenda Powiatowa PSP w Wałczu informuje, że finał powiatowy

XII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda ".

odbędzie się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu przy ul. Południowej 10a

w dniu 17 marca 2010 r. o godz. 11.00.

 

Prace wyłonione w drodze eliminacji gminnych należy przesyłać

do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu przy ul. Południowej 10a,

tel.: 0-67 387-16-40

W terminie do dnia 12.03.2010 r.

 

Więcej w dziale "Konkursy i turnieje"

Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski w dniu 29 stycznia 2010r. uczestniczył w uroczystej zbiórce w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie. Podczas spotkania dokonano otwarcia wybudowanego obiektu „komory dymowej” oraz przekazano samochody ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie oraz KP PSP w Stargardzie Szczecińskim

i Białogardzie.

 

Zadaniem przekazywanej do użytkowania „komory dymowej” będzie praktyczne przygotowanie do działań ratowniczo – gaśniczych młodych adeptów zawodu strażaka podczas Kursu Kwalifikacyjnego Szeregowców. Dla pozostałych funkcjonariuszy PSP „komora” będzie formą treningu oraz okresowym sprawdzeniem predyspozycji psychofizycznych strażaków PSP i OSP z wykorzystaniem elementów symulacji warunków pożaru.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi oraz przekazania pojazdów pożarniczych dokonał Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski, Wiceminister Środowiska – Stanisław Gawłowski, Komendant Główny PSP – nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Henryk Cegiełka.

 

Aktu poświęcenia przekazywanego do użytku sprzętu i pojazdów pożarniczych dokonał Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. bp Edward Dajczak.

 

Uroczystość przebiegała w obecności władz samorządowych z Powiatu Szczecineckiego, przedstawicieli instytucji, kierownictwa KW PSP w Szczecinie oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 21 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie zostało zorganizowane spotkanie poświęcone aktywizacji Jednostki OSP Tuczno. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Teresę Łuczak uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh Jerzy Diwyk. Tematem przewodnim narady była sprawa lokalizacji siedziby jednostki OSP, pozyskiwanie i szkolenie nowych członków oraz przywrócenie jednostki do pełnej sprawności funkcjonalnej wynikającej z przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.