W dniach 28-30 stycznia br. w ramach doskonalenia zawodowego strażaków, na terenie należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu przeprowadzone zostały ćwiczenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w zakresie ratownictwa wodnego na zamarzniętym akwenie.

27 stycznia około godz. 9:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przyjął zgłoszenie o uwiezionej sarnie między szczeblami  metalowej bramy wjazdowej na ogrody działkowe przy ulicy Wroniej w Wałczu.

   19 stycznia 2019 r. odbyły się pierwsze, z cyklu, ćwiczenia w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa technicznego realizowanego przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

   14 stycznia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. Nowo pozyskany pojazd pozwoli na poprawę wyposażenia wyeksploatowanej bazy pojazdów ratowniczych wykorzystywanych przez wałeckich strażaków w czasie zdarzeń interwencyjnych. 
Koszt samochodu to kwota 1 154 tyś złotych. Środki finansowe na zakup pojazdu pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz dofinansowania w kwocie 54 tyś zł z gmin miejskiej i wiejskiej Wałcz oraz Mirosławiec. Nowy nabytek zastąpi ponad 15 letni wysłużony już samochód ratowniczy.