01 marca 2017 r. p.o. komendanta powiatowego PSP w Wałczu st. kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec w obecności zastępcy dowódcy JRG kpt. mgr Mirosława Gruchota wręczył akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe dla dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy za rok 2016. W naradzie uczestniczyli zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz, komendant powiatowy policji w Wałczu mł. insp. Zbigniew Podhorodecki , przedstawiciele władz samorządowych, komendant wojskowej straży pożarnej 104 BL  BWD WKP-W w Wałczu mł. asp. Arkadiusz Nowakowski, kapelan strażaków OSP powiatu wałeckiego brat Marek Metelica, przedstawiciele władz związku ochotniczych straży pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni wałeckiej komendy.

17 lutego 2017 r o godz. 1.58 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu  przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu. Do pożaru natychmiast zostały zadysponowane zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wałeckiego.

22 stycznia 2017 r. o godz. 20.20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w  budynku wielorodzinnym na ul. Chopina w Wałczu. Do działań ratowniczo-gaśniczych dyżurny stanowiska kierowania natychmiast zadysponował 3 zastępy straży pożarnej.