w sprawie wzrostu uposażenia funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzenia pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji 

W dniu 12 marca 2017 r. wałeccy strażacy Dariusz Świercz i Rafał Hnat wzięli udział w pierwszej dla nich biegowej imprezie obecnego sezonu.