W dniu 26 sierpnia br. Komenda Powiatowa PSP w Wałczu przeprowadziła ćwiczenia taktyczno - bojowe  na terenach leśnych Nadleśnictwa Tuczno które stały się polem manewrów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wałeckiego, służb leśnych oraz sił Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Ćwiczenia wizytował Starosta Powiatu Wałeckiego Pan Bogdan Wankiewicz wraz z Komisją Porządku i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego. Zmagania strażaków obserwował również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile  Pan Bronisław Niemiec oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno Pan Jan Krzyszkowski. W podsumowaniu ćwiczeń, Komendant Powiatowy PSP  mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski podkreślił ich istotę w procesie zabezpieczenia obszarów leśnych.

 

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski

  • 11

W dniu 22 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu miała miejsce uroczystość zakończenia służby w PSP strażaków st. ogn. Grzegorza Brosia i sekc. Romana Kucharczyka. Pan Grzegorz Broś – operator sprzętu specjalnego przez 21 lat a Pan Roman Kucharczyk – młodszy ratownik kierowca przez 18 lat pełnili służbę w jednostce ratowniczo gaśniczej KPPSP w Wałczu. W uroczystości wzięli udział strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. Komendant Powiatowy PSP podziękował za sumienną i zaangażowaną służbę i życzył długiej emerytury i dobrego zdrowia. Życzenia złożyła również delegacja ZZS „Florian”. Po złożeniu życzeń i wręczeniu upominków nastąpił słodki poczęstunek oraz rozmowy w koleżeńskiej atmosferze.

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski

  • 12

 

    Pani Katarzyna Graczykowska studentka II roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, kierunek Politologia o specjalności „Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” odbyła w okresie od 1 do 31 lipca 2008 r. praktykę studencką w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu. Podczas miesięcznego pobytu studentka zaznajomiła się ze specyfiką pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Duży nacisk podczas praktyki położono na zagadnienia operacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym. Dotyczyły one dysponowania oraz udziału sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w działaniach ratowniczych oraz spraw profilaktycznych zajmujących się praktyczną weryfikacją sposobów zabezpieczenia obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto praktykantka zapoznała się ze specyfiką pracy strażaków systemu codziennego oraz systemu zmianowego, w tym ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie odbyło się w wydziale ds. operacyjno – szkoleniowych oraz samodzielnym stanowisku pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych.

  • 15

 

   W dniu 5 lipca 2008r. o godzinie 18.15 w miejscowości Karsibór doszło do wybuchu gazu w mieszkaniu znajdującym się na parterze budynku mieszkalnego 8 rodzinnego. W wyniku wybuchu nastąpiło zburzenie ściany frontowej na parterze, popękanie konstrukcji ścian nośnych i działowych, zniszczenie przeszklenia okien w pomieszczeniach sąsiednich. W mieszkaniu w którym powstał wybuch nastąpiło powierzchowne wypalenie poszycia kanapy. Zniszczeniom mechanicznym uległo wyposażenie w miejscu powstania wybuchu oraz w części mieszkań sąsiednich. W wyniku wybuchu gazu propan - butan poparzeniu uległ znajdujący się w mieszkaniu mężczyzna w podeszłym wieku. Działania Straży Pożarnej polegały na udzieleniu pomocy poszkodowanemu i przekazaniu zespołowi Pogotowia Ratunkowego, zabezpieczeniu butli gazowej i odłączeniu dopływu energii elektrycznej, ewakuacji mieszkańców i mienia oraz zabezpieczeniu terenu akcji. Działania prowadzono we współdziałaniu z Policją, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wójtem Gminy Wałcz. Wstępne straty oszacowano na kwotę 562 tyś złotych. W dniu 6 lipca 2008r. kontynuowano działania związane z zabezpieczeniem konstrukcji budynku i ewakuacją ludzi we współdziałaniu z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Gminy Wałcz. Czynności dochodzeniowe prowadzi KP Policji i PINB w Wałczu. Czynności związane z zabezpieczeniem lokali dla mieszkańców i dalsze czynności techniczno – budowlane koordynuje Wójt Gminy Wałcz.

  • 13