Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski w dniu 29 stycznia 2010r. uczestniczył w uroczystej zbiórce w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie. Podczas spotkania dokonano otwarcia wybudowanego obiektu „komory dymowej” oraz przekazano samochody ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie oraz KP PSP w Stargardzie Szczecińskim

i Białogardzie.

 

Zadaniem przekazywanej do użytkowania „komory dymowej” będzie praktyczne przygotowanie do działań ratowniczo – gaśniczych młodych adeptów zawodu strażaka podczas Kursu Kwalifikacyjnego Szeregowców. Dla pozostałych funkcjonariuszy PSP „komora” będzie formą treningu oraz okresowym sprawdzeniem predyspozycji psychofizycznych strażaków PSP i OSP z wykorzystaniem elementów symulacji warunków pożaru.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi oraz przekazania pojazdów pożarniczych dokonał Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski, Wiceminister Środowiska – Stanisław Gawłowski, Komendant Główny PSP – nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Henryk Cegiełka.

 

Aktu poświęcenia przekazywanego do użytku sprzętu i pojazdów pożarniczych dokonał Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. bp Edward Dajczak.

 

Uroczystość przebiegała w obecności władz samorządowych z Powiatu Szczecineckiego, przedstawicieli instytucji, kierownictwa KW PSP w Szczecinie oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 21 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie zostało zorganizowane spotkanie poświęcone aktywizacji Jednostki OSP Tuczno. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Teresę Łuczak uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh Jerzy Diwyk. Tematem przewodnim narady była sprawa lokalizacji siedziby jednostki OSP, pozyskiwanie i szkolenie nowych członków oraz przywrócenie jednostki do pełnej sprawności funkcjonalnej wynikającej z przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W dniu 17 stycznia 2010 r. w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu „Bukowina” w Wałczu odbył się Sportowy Turniej Strażaków Gminy Wałcz. Członkowie pięciu jednostek OSP z terenu gminy rywalizowali w konkurencji piłki nożnej mężczyźni powyżej 16 roku życia oraz tenis stołowy chłopcy do 18 lat i kobiety w kategorii bez limitu wieku. Organizatorem turnieju była Gmina Wałcz, Stowarzyszenie „Lider Wałecki” oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Wałczu. Zamysłem organizatorów była aktywizacja członków OSP poprzez zabawę i sport oraz integracja ruchu związkowego na terenie gminy. Rywalizujący ze sobą ratownicy, na co dzień koledzy nie szczędzili potu w czasie sportowych zmagań. Choć rywalizacja była bardzo zacięta wszyscy uczestnicy wrócili cali i zdrowi do siedzib jednostek OSP. Turniej zorganizowany dla strażaków ochotników był również areną zmagań funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, którzy w czasie wolnym od służby w sposób aktywny działają w strukturach jednostek OSP. W konkurencji piłki halowej zwyciężyła jednostka OSP Szwecja przed strażakami z Rudek i Wiankowa. Puchary dla zwycięzców ufundował Prezes Stowarzyszenie „Lider Wałecki” Pan Janusz Bartczak. Ochotnicy z jednostki OSP Witankowo wygrali konkurencję tenis stołowy. Puchary dla najlepszych ufundował Komendant Gminny ZOSP RP w Wałczu dh Jan Kaczanowicz. W całym turnieju triumfowała jednostka OSP Witankowo przed strażakami z OSP Szwecji i OSP Rudek. Wójt Gminy Wałcz Pan Piotr Świderski nagrodził zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Sportową rywalizację obserwował Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wałczu dh Jerzy Diwyk, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wałczu dh Piotr Świderski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski oraz członkowie zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Wałcz.

Organizatorem technicznym był Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Wałczu dh Jan Kaczanowicz.

  • 61
  • 62
  • 63
  • 64

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg. (dla porównania - podobne obciążenia na więźbę dachową mają dachówki betonowe i ceramiczne).

Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.

Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków  są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,   mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Na podstawie materiałów uzyskanych na stronie KG PSP: www.straz.gov.pl