Pożar budynku mieszkalnego w Lubnie

„Szczęście w nieszczęściu” 

W dniu 24 lipca 2009r. około godziny 200 w Lubnie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki widoczne były płomienie wydobywające się ze szczytu budynku. Pożar powstał w nieużytkowej części poddasza, gdzie panowało silne zadymienie. W tym czasie w budynku nie przebywały żadne osoby.

Działania zastępów Straży Pożarnej polegało w pierwszej kolejności na podaniu dwóch prądów wody z zewnątrz na budynek w celu stłumienia zewnętrznych płomieni. Następnie wprowadzono jeden prąd gaśniczy do wnętrza budynku, podając go na palącą się belkę kalenicową przechodzącą przez kanał dymowy komina. W celu dogaszenia pożaru wycięto deskowanie wewnętrzne dachu w otoczeniu miejsca pożaru. W toku działań przewietrzano miejsce pożaru i cały budynek.

W wyniku pożaru spaleniu i zniszczeniu uległa niewielka część drewnianych elementów dachu oraz belka znajdująca się w kanale kominowym. Ogółem w akcję ratowniczo - gaśniczą trwającą 2 godziny 50 minut było zaangażowane 9 zastępów straży pożarnej oraz 33 ratowników. W działania ratownicze było również zaangażowane pogotowie energetyczne. Starty wstępnie oszacowano na 15 tys. zł. Uratowano mienie na kwotę około 500 tyś. zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru były wady konstrukcyjno – budowlane budynku.

Na uznanie zasługuje właściwa postawa sąsiedzka. Wczesne zauważenie i bezzwłoczne powiadomienie Straży Pożarnej stworzyło warunki do niemal pełnego uratowania budynku i uchronienia sąsiada od tragedii.

TD/TD

  • 121
  • 122

 

Przejście na zaopatrzenie emerytalne

 Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

 

W dniu 30 czerwca 2009 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wałczu na uroczystej zbiórce z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu asp. sztab. Jerzego Pomorskiego. W uroczystości uczestniczył Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Roman Budynek, władze samorządowe z terenu powiatu Wałeckiego na czele ze Starostą Wałeckim Panem dr Bogdanem Wankiewiczem. Uroczystość zaszczycili również Prokurator Okręgowy Prokuratury Rejonowej w Wałczu mgr Tadeusz Mikucki, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. mgr Jerzy Uchroński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu dh mgr Jerzy Diwyk.

Komendant Powiatowy w swym wystąpieniu przedstawił sylwetkę asp. sztab. Jerzego Pomorskiego przechodzącego w stan spoczynku po 32 letniej służbie i wyraził uznanie za wieloletnią wzorową służbę.

Rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Henryka Cegiełki odczytał i wręczył obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP  bryg. Roman Budynek.

Obecni na spotkaniu goście oraz przedstawiciele strażaków Komendy Powiatowej złożyli zasłużonemu koledze okolicznościowe życzenia oraz wręczyli upominki.

Na zakończenie spotkania wykonano okolicznościową fotografię, wszystkich uczestników uroczystości.

TD/TD

  • 131
  • 132
  • 133

„Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Wałeckiego”

 W dniu 20 czerwca 2009r. na stadionie miejskim w Wałczu rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP z ternu powiatu Wałeckiego. Zawody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Wałczu przy udziale Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wałczu. W zawodach wystartowało 19 drużyn reprezentujących 10 jednostki OSP w trzech kategoriach. Drużyny wyłonione zostały w drodze eliminacji gminnych podczas przeprowadzonych wcześniej zawodów. Sportowe zmagania zawodników w ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami obserwowane były przez licznie zgromadzoną publiczność. Największym aplauzem widzów cieszył się występ „narybku strażackiego” z Jednostki OSP w Marcinkowicach. Dla najlepszych drużyn poza pucharami i dyplomami ufundowane były nagrody rzeczowe w postaci sprzętu pożarniczego dla jednostek i umundurowania dla strażaków. Zwycięskie drużyny miały do wyboru ubrania koszarowe, mundury wyjściowe oraz ubrania ochronne do działań z owadami. Triumfatorem w grupie „A” mężczyzn została drużyna OSP Golce, w grupie „C” kobiet OSP Rudki a w grupie MDP chłopców OSP Golce. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh. mgr Stanisław Kopeć, Prezes ZP ZOSP RP w Wałczu dh. mgr Jerzy Diwyk oraz wójt gminy Wałcz dh. inż. Piotr Świderski.

 

 TD/TD

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://strazwalcz.pl/images/aktualnosci/powiatowa-impreza-sportowa

W dniach od 16 do 19 czerwca 2009r w Kielcach odbywała się Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej „EDURA 2009”. W dniu 17 czerwca 2009 roku w targach uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski. W ramach programu targów odbyło się spotkanie służbowe kierownictwa Komendy Głównej PSP oraz Podsekretarza Stanu MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP. Podczas spotkania służbowego z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr inż. Wiesławem Lęśniakiewiczem, Zastępcą KG PSP nadbryg. mgr inż.. Markiem Kowalskim oraz Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń bryg. dr inż. Pawłem Janikiem zostały przedstawione perspektywy zmian legislacyjnych obejmujące zakres organizacyjno – kadrowy, kontrolno – rozpoznawczy oraz zamierzenia logistyczne.

 

Tematyka ratownicza nakreślała między innymi plan wdrożenia systemu powiadamiania ratunkowego, unowocześniania systemów informatycznych i oprogramowania do tworzenia baz danych o obiektach i zagrożeniach. Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP zostali zapoznani z informacją o realizacji inwestycji oraz koniecznymi korektami związanymi z finansowaniem w ramach programu modernizacyjnego „służb mundurowych”.

 

Szczególe zainteresowanie logistyczne Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu podczas targów skupione było na zapoznaniu się z ofertą na rynku samochodów specjalnych do ratownictwa wysokościowego. Wynikało to z potrzeby wymiany w najbliższych latach samochodu specjalnego z wysięgnikiem hydraulicznym.

 

TD/TD

  • 145
  • 146
  • 147