W dniu 3 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół w Tucznie przeprowadzono eliminacje powiatowe IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.    

W konkursie uczestniczyło 44 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe – 17, gimnazja – 17, szkoły ponadgimnazjalne – 10). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz oraz mieście Wałcz. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.

 

Wyniki końcowe eliminacji powiatowych:

I grupa:

 1 miejsce: Justyna Kowalczewska – Szkoła Podstawowa w Szwecji,

 2 miejsce: Agnieszka Marchewka – Szkoła Podstawowa w Karsiborze,

 3 miejsce: Kamil Gross – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu.

 II grupa:

 1 miejsce: Kacper Pietrzak – Gimnazjum w Chwiramie,

 2 miejsce: Izabela Żylińska – Gimnazjum w Chwiramie,

 3 miejsce: Krzysztof Turowski – Gimnazjum w Człopie.

 III grupa:

 1 miejsce: Rafał Kosikowski – II LO w Wałczu,

 2 miejsce: Agnieszka Gross – I LO w Wałczu,

 3 miejsce: Rafał Makowski – Zespół Szkół nr 3 w Wałczu.

 

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w postaci sprzętu sportowego i turystycznego (plecaki, śpiwory, piłki, deskorolka oraz rakiety tenisowe) oraz okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu Druh Jerzy Diwyk oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wałczu Pan Tomasz Pachciarz.

Urząd Miasta i Gminy w Tucznie reprezentowany przez Panią Burmistrz Teresę Łuczak jako gospodarz Eliminacji powiatowych zapewnił salę do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej turnieju oraz obiad dla wszystkich uczestników.

Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 25 kwietnia 2009 r. (sobota) w Gryficach zakwalifikowane zostały osoby z trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

TD/TD

 • 511
 • 512
 • 513

„Konkurs rozstrzygnięty”

W Siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Klęska Powódź czy Huragan Straż Pożarna ci pomaga”. Konkurs został zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Na konkurs wpłynęło łącznie 67 prac w trzech kategoriach: grupa młodsza Szkoły Podstawowe 6-8 lat (40 prac), grupa średnia SP 9-12 lat (15 prac) oraz osoby niepełnosprawne (12 prac).

Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Jerzego Poszepczyńskiego wyłoniło laureatów, których prace będą reprezentować powiat wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 marca 2009r.

W grupie pierwszej zwyciężył Kamil Szóstak (Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu). Kolejne miejsca zajęli Jakub Łukaszewicz i Kamila Grygorowicz – praca zespołowa (Przedszkole nr 8 „Promyk” w Wałczu), Damian Gapiński (Strączno), Paulina Woźniak (Strączno), Dominik Piekarski  (Strączno) i Daria Szmyt (Przedszkole nr 9 „Bajka” w Wałczu). W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęła Oliwia Mikołajczak (Strączno), a kolejne Klaudia Sobolewska (Karsibór), Aleksandra Grous (Straczno), Aleksandra Królak (Karsibór) i Martyna Kmiecik (Karsibór). W kategorii osób niepełnosprawnych wyróżnienia na szczeblu powiatowym otrzymali Sylwester Pawlak (Człopa), Justyna Mackiewicz (WTZ Wałcz), Sławomir Fieckowicz (WTZ Wałcz), Piotr Mokrzycki (SP nr 5 w Wałczu) i Izabela Pycia (WTZ Wałcz). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora konkursu Przedsiębiorstwo „OZEN PLUS” Sp. z o.o. w Wałczu.

Jury wysoko oceniło wszystkie nadesłane prace konkursowe za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny. Starosta Wałecki pan Bogdan Wankiewicz w swej wypowiedzi podziękował uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

TD/TD

 

„Rada Powiatu Wałeckiego przyjęła informację o stanie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008”

 W dniu 26.02.2009r. odbyła się sesja rady powiatu podsumowującej rok 2008 w zakresie bezpieczeństwa. Podczas sesji Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu przekrojowo przedstawił w prezentacji multimedialnej działania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w roku 2008. Informacja obejmowała zagadnienia ratownicze, operacyjne, profilaktyczne, prewencyjne i logistyczne. W wystąpieniu zaprezentowane zostały determinanty skutkujące na efektywność działań ratowniczych wzbogacone przykładami poglądowymi i krótkim filmem obrazującym proces rozwoju pożaru. Podsumowując swą wypowiedź Komendant Powiatowy podkreślił wagę prowadzonego zadania logistycznego „Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12-go Lutego 20” oraz nakreślił zadania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2009 rok.

 

W dniu 17.02.2009r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za rok 2008.  W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów:   

 

 •        str. Tomasz Matusiak,
 •        str. Michał Chojnacki,
 •        str. Marek Rajewski, 
 •        str. Konrad Szczechowski.

 Kierownicy służb przedstawili działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu podsumował rok 2008 i przedstawił główne kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2009 rok.

 Po części podsumowującej odbyło się wręczenie upominków i wyróżnień:

 a)      „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego za działalność na rzecz ochrony ppoż. odznaczony został st. ogn. Andrzej Kasielski,

 b)      Komendant Powiatowy PSP w Wałczu za ukończenie studiów magisterskich wyróżnił nagrodą pieniężną:

 

 •        mł. kpt. Dariusza Lubiańca, 
 •        mł. asp. Mirosław Gruchota.

 c)      Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami:

 

 •        mł. asp. Mirosłąwa Gruchota,
 •        mł. kpt. Tomasza Dębowskiego, 
 •        asp. Macieja Mleczarka.

 d)      Burmistrza Miasta Wałcza za wysokie wyniki w szkoleniu doskonalącym wyróżnił upominkami:

 

 •        st. str. Marcina Kulczyka,
 •        asp. Andrzej Gąsiorowski,
 •        ogn. Dariusz Świercz.

 W uroczystości wzięli udział:

 

 •         Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie – st. bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka,
 •         Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego – Piotr Pawlik, 
 •         Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny, 
 •         Burmistrz Miasta Wałcza – Zdzisław Tuderek, 
 •         Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk.

TD/TD

 • 1
 • 2