NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ !!! 

 

Wystarczyło kilka słonecznych dni, a na terenie Powiatu Wałeckiego rozpoczął się "gorący okres"
Jest to czas, kiedy strażacy  interweniują najczęściej przy zdarzeniach dotyczących wypalania traw i pozostałości roślinnych.

 • 26

Skalę zagrożeń powodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych w latach 2005 – 2007 obrazuje następujące zestawienie:

 • W 2005 roku 120 zdarzeń związanych z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 675 - pożary te stanowiły 17,8% ogółu zdarzeń.
 • ­ W 2006 roku 52 zdarzenia związane z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 809 -  pożary te stanowiły 6,4% ogółu zdarzeń.
 • W 2007 roku 51 zdarzeń związanych z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 677  - pożary te stanowiły 7,5% ogółu zdarzeń.
 • 28

 


Negatywny wpływ wypalania traw

Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - powoduje jedynie szkody dla przyrody i człowieka. Wypalanie roślinności powoduje, że w płomieniach giną nie tylko zwierzęta, ptaki i rośliny ale również ludzie. Pożary traw na terenie powiatu wałeckiego corocznie generują duże koszty finansowe, których ciężar ponoszą wszyscy podatnicy. Działania przy tego typu pożarach wymagają zaangażowania dużej ilości strażaków oraz sprzętu, który w tym czasie może być potrzebny w zdarzeniach niezależnych od człowieka.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione! 

§ Ustawa o ochronie przyrody „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin – podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ Ustawa o lasach „w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest ZABRONIONE !!!”  

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach i w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne”

W dniu 29.02.2008r. w siedzibie KP PSP w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za rok 2007.  W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów :    

 •        str. Grzegorz Kowalski,
 •        str. Karol Janik,
 •        str. Paweł Glaziński,
 •        str. Tomasz Kur,
 •        str. Tomasz Szymański,
 •        str. Sebastian Kolenda. 

Po zakończeniu ślubowania pożegnano strażaków, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne z roku 2007 oraz na początku 2008r. :

 •      st. ogn. Waldemar Rosiński,
 •      asp. sztab. Jerzy Karczewski,
 •      asp. sztab. Danuta Kaczanowicz. 

Kierownicy służb przedstawili działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu podsumował rok 2007 i przedstawił główne kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2008 rok. 

Po części podsumowującej odbyło się wręczenie upominków i wyróżnień :

a) Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił:

 •        st. str. Krzysztofa Chmielewskiego,
 •        sekc. Jarosława Ryło,
 •        st. ogn. Mirosława Michalika. 

b) Starosta Wałecki wyróżnił :

 •       mł. bryg. Jana Kaczanowicza,
 •       sekc. Romana Kucharczyka,
 •       mł. ogn. Bronisława Gryglewicza. 

c) Burmistrza Miasta Wałcza wyróżnił :

 •       str. Marcina Kulczyka,
 •       mł. asp. Macieja Jóźwika,
 •       mł. asp. Piotra Pałkę. 

W uroczystości wzięli udział:

 • Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie – st. kpt. mgr inż. Robert Tarczyński,
 • Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz,
 • Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny,
 • Wiceburmistrz Miasta Wałcza – Jolanta Wegner,
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk.

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski