3 grudnia  2019 roku na placu przed Pałacem Wrzosy gmina Tuczno odbyła się uroczysta zbiórka z okazji użyczenia  przez Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 6/32  Jelcz 004 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie.

W ramach współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu z 1 Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu oraz Wojskową Strażą Pożarną w Wałczu – 18 listopada 2019 roku przeprowadzono wspólne ćwiczenia na terenie bazy w Wałczu.

13 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 29 kandydatów na strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałeckiego.

15 października 2019 na terenie nadleśnictwa Mirosławiec odbyły się wojewódzkie ćwiczenia w zakresie taktyki gaszenia pożarów lasów pk. „Zenit” sił  wojewódzkiego odwodu operacyjnego, w skład którego wchodzą zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz wytypowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.