W dniu 5 lipca 2008r. o godzinie 18.15 w miejscowości Karsibór doszło do wybuchu gazu w mieszkaniu znajdującym się na parterze budynku mieszkalnego 8 rodzinnego. W wyniku wybuchu nastąpiło zburzenie ściany frontowej na parterze, popękanie konstrukcji ścian nośnych i działowych, zniszczenie przeszklenia okien w pomieszczeniach sąsiednich. W mieszkaniu w którym powstał wybuch nastąpiło powierzchowne wypalenie poszycia kanapy. Zniszczeniom mechanicznym uległo wyposażenie w miejscu powstania wybuchu oraz w części mieszkań sąsiednich. W wyniku wybuchu gazu propan - butan poparzeniu uległ znajdujący się w mieszkaniu mężczyzna w podeszłym wieku. Działania Straży Pożarnej polegały na udzieleniu pomocy poszkodowanemu i przekazaniu zespołowi Pogotowia Ratunkowego, zabezpieczeniu butli gazowej i odłączeniu dopływu energii elektrycznej, ewakuacji mieszkańców i mienia oraz zabezpieczeniu terenu akcji. Działania prowadzono we współdziałaniu z Policją, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wójtem Gminy Wałcz. Wstępne straty oszacowano na kwotę 562 tyś złotych. W dniu 6 lipca 2008r. kontynuowano działania związane z zabezpieczeniem konstrukcji budynku i ewakuacją ludzi we współdziałaniu z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Gminy Wałcz. Czynności dochodzeniowe prowadzi KP Policji i PINB w Wałczu. Czynności związane z zabezpieczeniem lokali dla mieszkańców i dalsze czynności techniczno – budowlane koordynuje Wójt Gminy Wałcz.

 • 13

1.        W dniu św. Floriana 4 maja 2008 r. w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Wałczu odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków Powiatu Wałeckiego odprawiona przez ks. bp Pawła CIEŚLIKA. Po nabożeństwie odbył się piknik przy grillu na ogrodach u Braci Mniejszych Kapucynów.                                        

2.        W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w dniu 12 maja 2008 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji „Dnia Strażaka 2008”. W trakcie uroczystości awansowani na wyższe stopnie służbowe i odznaczeni zostali następujący strażacy:

 

1/     Awanse w korpusie oficerów:

  -   Do stopnia MŁODSZEGO BRYGADIERA:

 • st.kpt. Kazimierz Maciejewski 

 2/      Awanse w korpusie podoficerów:

-   do stopnia STARSZEGO OGNIOMISTRZA:    

 • ogn. Andrzej Kasielski

 • ogn. Dariusz Świercz

 -   do stopnia  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • st. sekc. Grzegorz Kilańczyk 

3/      Awanse w korpusie szeregowych:

-   Do stopnia  STARSZEGO STRAŻAKA: 

 • str. Radosław Gąsiorowski,

 • str. Marcin Kulczyk, 

 • str. Tomasz Kur, 

 • str. Radosław Pietrzyk,

 • str. Piotr Presler 

4/     Odznaczeni:

 -   Srebrną odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 • mł.bryg. Kazimierz Maciejewski

 • asp. sztab. Jacek Miechówka

-   Brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 • asp. sztab. Adam Szymczyk

 • st. ogn. Grzegorz Broś

 • st. ogn. Mirosław Michalik

-      Złotym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

 • st. ogn. Mirosław Gruchot

-   Srebrnym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POZARNICTWA”

 • Bogdan Wankiewicz

 • druh Tomasz Kostrzewski

 • mł. kpt. Dariusz Lubianiec

 • asp. sztab. Rafał Hnat

 • st. ogn. Przemysław Szcześniak

 • ogn. Dariusz Świercz

 • ogn. Andrzej Kasielski

-         Brązowym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 

 • Bogusława Towalewska

 • insp. mgr Jerzy Uchroński

 • kom. mgr Jacek Cegieła

 • ks. Krzysztof Mleczkowski

 • druh Jerzy Bekker

 • asp. Maciej Mleczarek

 • sekc. Jarosław Ryło 

5/      Wyróżnieni:

Dyplomem Komendanta Głównego PSP

 • asp.sztab. Adam Szymczyk 

6/       Mianowani na wyższe stanowiska służbowe:

 • mł. kpt. Dariusz Lubianiec

 • sekc. Piotr Łoboda

 • st. sekc. Grzegorz Kilańczyk

 • sekc. Marcin Praźmo

 • sekc. Marek Rodzik

 • sekc. Jarosław Ryło

 • str. Radosław Gąsiorowski

 • str. Tomasz Kur

 • str. Radosław Pietrzyk

 • str. Piotr Presler

 • sekc. Jacek Skotnicki

 • str. Marcin Kulczyk 

7/       Wyróżnienia Burmistrza Miasta Wałcza:

 • st. kpt. Mirosław Kosikowski

 • asp. sztab. Ryszard Kowalczyk

 • sekc. Jacek Skotnicki

 8/      Wyróżnienie Wójta gminy Wałcza

 • mł. bryg. Jan Kaczanowicz,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wystąpieniu okolicznościowym, nawiązując do sylwetki prekursora pożarnictwa i wielkiego Polaka Bolesława Chomicza, przedstawił przekrojowo najistotniejsze osiągnięcia minionego roku. Wskazał też wyzwania na lata najbliższe oraz zasygnalizował pojawiające się trudności związane między innymi z niepełnym potencjałem w szeregach druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Okolicznościowe życzenia i podziękowanie za służbę złożył wszystkim strażakom Powiatu Wałeckiego. Słowa podziękowania za ratownicze wsparcie i niezawodne wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej skierował do służb współdziałających, samorządów i instytucji.   Obecny na uroczystości Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Suski oraz Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski i inni znamienici goście gratulowali wyróżnionym i awansowanym, podkreślając duży wkład strażaków w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stymulujących właściwy poziom bezpieczeństwa naszego Powiatu. Goście życzyli strażakom wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, a w szczególności sfinalizowania procesu „Rozbudowy obiektów Komendy Powiatowej PSP w Wałczu”.

 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci z Przedszkola „Promyk” w Wałczu.

 

TD/TD

 • 17
 • 18
 • 19

 

Strategia Rozwoju KSRG w Powiecie Wałeckim

 

 Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wałczu, które odbyło się 6 marca 2008r. została podpisana Strategia Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim do roku 2015.

Opracowany przez Komendę Powiatowa PSP w Wałczu dokument określa strategiczne założenia w dążeniu do osiągnięcia optymalnego poziomu ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie w zakresie przygotowania sił i środków tego systemu do oczekiwanego społecznie poziomu działań interwencyjnych.

Strategii nadano funkcję planistyczną i wspomagającą w realizacji ustawowych zadań przez właściwe podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminach i powiecie.

Po uroczystym akcie podpisania strategii nastąpiło jej wręczenie obecnym na spotkaniu wójtowi i burmistrzom gmin Powiatu Wałeckiego bądź ich reprezentantom.

W uroczystym podpisaniu strategii uczestniczyli:

bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, st. kpt. mgr inż. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego.

Zredagował: KM

 • 21
 • 22

 

Wsparcie Finansowe Rozbudowy Obiektów KP PSP w Wałczu

 

 W dniu 6 marca 2008 r. nastąpiło podpisane porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Komendą Powiatową PSP w Wałczu w zakresie wsparcia finansowego inwestycji pn. "Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12 lutego 20" przez Starostwo Wałeckie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009".  Na mocy podpisanego porozumienia Zarząd Powiatu Wałeckiego dofinansuje inwestycję w roku 2008 kwotą 100 tys. zł.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli:

bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, st. kpt. mgr. inż. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Halina Rakowska Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Wiceburmistrz Tuczna, Jadwiga Kamińska Sekretarz Miasta i Gminy Mirosławiec oraz druh Jerzy Diwyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zredagował: KM

 • 24