I. W dniu 17.09.2011 roku o godz. 335 w Tucznie przy ul. Wolności 43 doszło do pożaru zabudowań gospodarczych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu konstrukcji budynku oraz zgromadzonego opału. Po zakończeniu działań gaśniczych obiekt oddymiono. Następnie usunięto z pomieszczeń nadpalone drewno w celu jego dogaszenia. W wyniku pożaru częściowemu zniszczeniu uległ budynek oraz składowane drewno. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn powstania pożaru prowadzi KPP w Wałczu. Straty wstępnie oszacowano na 10 tys. zł. W akcji trwającej 4 godziny i 53 minuty udział brały: PSP 2/5, OSP 5/29, Pogotowie Energetyczne 1/2 oraz Policja 1/1.

II. W dniu 21.09.2011 roku o godz. 1259 w Wałczu przy ul. Chopina 7-9 doszło do pożaru skrzynki energetycznej w budynku wielorodzinnym. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania, ugaszeniu palącego się urządzenia oraz oddymieniu klatki schodowej. Po zakończeniu działań miejsce zdarzania przekazano przedstawicielowi TBS. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa skrzynka energetyczna. Przyczyny powstania pożaru nie ustalono. Straty wstępnie oszacowano na 1 tys. zł. W akcji trwającej 51 minut udział brały: PSP3/8, Pogotowie Energetyczne1/2 oraz Policja1/2.

Zredagował: kpt. Tomasz Dębowski