I. Dnia 06.06.2015 o godz. 1726 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o: sarnie, która wpadła do studni melioracyjnej, w Wałczu na ulicy Kołobrzeskiej. Po wydobyciu sarny ze studni oddaliła się samodzielnie do pobliskiego lasu.

Działania Straży Pożarnej polegały na:

  •  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  •  wydobyciu zwierzęcia ze studni,

W akcji trwającej 42min udział brało: JRG Wałcz 1/4,

II. Dnia 07.06.2015 o godz. 1738 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie od dyżurnego Policji o wsparciu podczas działań w poszukiwaniu osoby zaginionej. Poszukiwania podjęto według ustaleń policji na jeziorze zamkowym w zadłuż linii brzegowej z wody (łodzią) i z lądu.

Działania Straży Pożarnej polegały na:

  •  penetracji linii brzegowej z wody i z lądu wokół jeź. Zamkowego,

W akcji trwającej 2 godziny 16 min udział brało: JRG Wałcz 1/4, OSP Szwecja 1/6,WSP 1/3 oraz Policja 3/4.

III. Dnia 10.06.2015 o godz. 1526 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o kilkunastu martwych kaczkach i łabędziach na Jeziorze Zamkowym w Wałczu.

Działania zastępu PSP polegały na udzieleniu pomocy dla z-cy Powiatowego Lekarza Weterynarii w przeszukiwaniu linii brzegowej Jeziora Zamkowego w Wałczu od strony wody(przy użyciu łodzi). W wyniku podjętych działań znaleziono i wyłowiono 11 martwych kaczek oraz dwa łabędzie. Padłe ptactwo wodne przekazano z-cy Powiatowego Lekarza Weterynarii panu Arkadiuszowi Kaczmarek.

W akcji trwającej 2 godz. 59 min. udział brało: JRG Wałcz 1/4, Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pracownik ZGK Wałcz.

IV. Dnia 19.06.2015 o godz. 629 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o zwłokach mężczyzny pływających w Jeziorze Zamkowym w Wałczu.

Działania zastępu PSP polegały na podjęciu zwłok mężczyzny z wody przy pomocy bosaka, doholowaniu ich do brzegu i przekazaniu ich funkcjonariuszom Policji.

W akcji trwającej 33 minuty udział brało: JRG Wałcz 1/4, Policja 2/4, Straż Gminna 0/1

V. Dnia 27.06.2015 o godz. 2017 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przyjął zgłoszenie o tym, że coś się pali przy torach w Mirosławcu, osoba widzi kłęby dymu. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że pali się ognisko, w którym są wypalane kable telefoniczne.

Działania zastępu PSP polegały na: ugaszeniu ogniska z wypalanymi przewodami przy pomocy prądu wody.

W akcji trwającej 58 minuty udział brało: OSP Mirosławiec 1/6, Policja 1/2, Służba leśna 1/1