Ratownictwo techniczne

Samochód ratowniczo-gaśniczy SRtBA 1/2,5 :

 • oznaczenie pożarnicze – SRtBA 1/2,5 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający na wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 1 m3 oraz autopompę o wydajności 2,5 hektolitra na minutę przy ciśnieniu 4 MPa

 • typ podwozia – RENAULT MASCOTT 130.65
 • <wyposażenie samochodu :
  • armatura wodna
  • hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS
  • zespół prądotwórczy z masztem oświetleniowym
  • pilarka do drewna HUSOVARNA
  • pilarka do stali i betonu PARTNER
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1
  • sprzęt burzący
  • drabina nasadkowa / 3 przęsła /
  • pneumatyczne poduszki niskiego i wysokiego podnoszenia

Organizacja ratownictwa technicznego obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie środków technicznych niezbędnych do ratowania, poszukiwania lub ewakuacji ludzi i zwierząt oraz ratowania mienia i środowiska, a w szczególności:

 • analizowanie awarii oraz katastrof technicznych,
 • ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju
 • dostosowanie sprzętu oraz wdrożenie technik stosowanych do poszukiwania, uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia,

 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną,

 • oznakowanie i wydzielenie strefy bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu oraz stref zagrożenia,

 • przewietrzenie lub wentylowanie stref zagrożenia oraz stref bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu,

 • oświetlenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi,

 • wykonywan ie przejść i dojść do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt,

 • usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesienie pomocy poszkodowanym lub zagrożonym ludziom oraz ratowanie środowiska.