Ratownictwo chemiczno- ekologiczne

 

Samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego SRChem. :

 • oznaczenie pożarnicze – SRChem - średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • typ podwozia – Mercedes LA 911 BMA
 • wyposażenie samochodu :
  • sprzęt ochrony osobistej strażaka
  • sprzęt pneumatyczny i uszczelniający
  • sprzęt pomiarowy
  • pompy i osprzęt do chemikaliów
  • agregat prądotwórczy i sprzęt oświetleniowy
  • sprzęt pomocniczy

Organizacja ratownictwa chemiczno-ekologicznego obejmuje zespół działań i stosowanie technik ratowniczych niezbędnych do ratowania środowiska oraz wszelkich innych czynności podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez toksyczne środki przemysłowe lub inne niebezpieczne materiały chemiczne, a w szczególności:

 • rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich rozwoju oraz skutków dla ludzi i środowiska
 • analizowanie powstałych awarii oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,
 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną,
 • identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia,
 • prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmiarów zagrożenia oraz zmian wielkości strefy zagrożenia dla ludzi,
 • dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji stwarzającej zagrożenie,
 • przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastępczych zbiorników,
 • obwałowanie lub uszczelnienie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,
 • ograniczenie parowania substancji niebezpiecznej,
 • zatrzymanie emisji toksycznych środków przemysłowych.