Ratownictwo medyczne

 

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1:

 • Komplet rurek ustno-gardłowych
 • Ssak mechaniczny ręczny
 • Worek samorozprężalny
 • Przenośna butla tlenowa
 • Dwa zestawy do tlenoterapii biernej
 • Kołnierze szyjne
 • Nosze typu deska
 • Zestaw szyn Kramera
 • Zestaw opatrunków schładzających hydrożelowych
 • Folie aluminiowe
 • Zestaw opatrunkowy
 1. Ratownictwo medyczne w warunkach pozaszpitalnych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub organizowania ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego prowadzą uprawnieni strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz uprawnieni ratownicy z innych podmiotów włączonych do systemu w sytuacjach:
  • braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel służby zdrowia nie dotarł do miejsca zdarzenia,
  • braku możliwości wykorzystywania personelu służby zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dostęp do poszkodowanych jest możliwy tylko dla strażaków-ratowników przy wykorzystywaniu sprzętu specjalistycznego,
  • gdy zdarzenie ma cechy nagłego zagrożenia z dużą liczbą poszkodowanych, którego skutki przekraczają możliwości ich opanowania w ramach rutynowej działalności właściwych terytorialnie służb medycznych
 2. Pomoc przedlekarska udzielana przez strażaków obejmuje:
  • zachowanie lub przywrócenie czynności oddechowej z podaniem tlenu oraz użyciem worka samorozprężalnego lub respiratora,
  • wykonywanie zewnętrznego masażu serca z ewentualnym użyciem urządzeń wspomagających typu przyssawka do masażu,
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
  • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć,
  • zapewnienie komfortu termicznego,
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
  • wsparcie psychiczne poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,
  • opiekę nad poszkodowanymi po ich klasyfikacji ze względu na stan zdrowia.