Gaszenie pożarów

 

Samochód gaśniczo-ratowniczy GBA 2/24 :

 • oznaczenie pożarnicze – GBA 2/24 - średni samochód gaśniczy posiadający na wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2 m3 oraz autopompę o wydajności 24 hektolitrów na minutę przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 2,5 hektolitra na minutę przy ciśnieniu 4 MPa

 • typ podwozia – MAN 14.285 LAC
 • wyposażenie samochodu :
  • armatura wodna
  • działko wodne
  • motopompa pływająca NIAGARA
  • hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS
  • zespół prądotwórczy z masztem oświetleniowym
  • pilarka do drewna HUSQVARNA
  • pilarka do stali i betonu PARTNER
  • wentylator osiowy
  • odkurzacz do odsysania cieczy
  • deska lodowa
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1
  • sprzęt burzący
  • drabina przenośna

Organizacja walki z pożarami obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik gaśniczych niezbędnych do zmniejszania i likwidacji zagrożenia pożarowego, a w szczególności:

 • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,
 • ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,
 • ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkiem zagrożenia pożarowego,
 • dostosowanie sprzętu oraz technik gaśniczych do rodzaju i miejsca pożaru,
 • zlokalizowanie pożaru,
 • ugaszenie pożaru.