Jacek Miechówka    - Prezes telef. 500358822,
Waldemar Rosiński  - Sekretarz telef. 513814502,
Kazimierz Zwoliński - Skarbnik telef. 724505712.