Zarządzenie NR 10/2013

                             Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

z dnia 12 grudnia 2013 roku     

w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych          dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.