Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne

 dotyczące uzgadniania przez

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
             sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych                  systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Pobierz