Jednostki Operacyjno - Techniczne w OSP

Najbliższe lata zakładają wprowadzenie nowej, jeszcze wyższej jakościowo zdolności operacyjno technicznej jednostek OSP.

Cele te ujęte są szczegółowo w:

 

Główne tezy obejmują:

  • Kategoryzację operacyjno techniczną jednostek OSP,

  • Standardy wyposażenia w pojazdy i specjalistyczny sprzęt w zależności od przewidywanych potrzeb i charakteru działań ratowniczych,

  • Standardy wyposażenia indywidualnego strażaków ratowników OSP.

 

Powołane JOT w OSP powiatu wałeckiego.

Uchwałą Zarządu Jednostek OSP powołane zostały JOT w następujących jednostkach:

  • OSP Piecnik
  • OSP Wołowe Lasy