Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta,

docelowo starszy ratownik - kierowca

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

ogłoszenie z dnia 27.08.2018 r.

 

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne

Lp.

numer ewidencyjny kandydata

Wymagania formalne

spełnia/nie spełnia

1.

1110.06.01.2018

spełnia

2.

1110.06.02.2018

spełnia

3.

1110.06.03.2018

spełnia

4.

1110.06.04.2018

spełnia

5.

1110.06.05.2018

nie spełnia

6.

1110.06.06.2018

spełnia

 

II ETAP POSTĘPOWANIA – test sprawności fizycznej.

Kandydatów zapraszamy na testy sprawności fizycznej w dniu 14.09.2018 r. o godz. 900.

Hala Sportowa Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Wałczu ul. Wojska Polskiego 99.

 

Do testu sprawności fizycznej kandydat przystępuje w ubiorze i obuwiu sportowym oraz przedkłada zaświadczenie lekarskie.

 

Przed rozpoczęciem każdego etapu postępowania kandydat okazuje dokument potwierdzający jego  tożsamość.